Advert
Advert

DOKUNULMAZLIKLAR GÜNDEMDE!

Hangi Milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılıyor? Ülke gündemi sarsılacak… 

Advert

DOKUNULMAZLIKLAR GÜNDEMDE!

MAL BEYANLARI KONTROL EDİLECEK
 

Halkın Partisi’nin Meclis Başkanlığı’na sunduğu mal beyanlarının açılıp karşılaştırılması ve suç unsuru bulunursa savcılığa gönderilmesini talep eden dilekçesinin işleme girmesi bekleniyor. Bu hafta milletvekili ve Bakanların mal beyanları açılıp kontrol edilecek.

DOKUNULMAZLIKLAR KALKABİLİR
 

Bu hafta içerisinde Cumhuriyet Meclisi’nde bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının gündeme gelmesi de bekleniyor. Özellikle mal beyanı ile ilgili UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasının gündeme gelmesi bekleniyor.

NEREDEN BULDUN YASASI DA GELİYOR
 

Hükümeti oluşturan dört partinin iki hafta içerisinde “Nereden Buldun Yasasını” da gündeme getirip konu ile ilgili yasa tasarısını meclise sevk etmesi de bekleniyor. Nereden Buldun Yasasının içeriğinin ne olacağı ise şu an itibarı ile bilinmiyor.

 

Ülkemizde çok tartışılan milletvekillerinin mal varlıkları ve nereden buldun yasasının önümüzdeki günlerde Meclis’e gelmesi gündemde.

Halkın Partisi’nin Meclis Başkanlığı’na sunduğu mal beyanlarının açılıp karşılaştırılması ve suç unsuru bulunursa savcılığa gönderilmesini talep eden dilekçesi işleme giriyor. Bu hafta milletvekili ve Bakanların mal beyanlarının açılıp kontrol edilmesi bekleniyor. Bu hafta içerisinde Cumhuriyet Meclisi’nde bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının gündeme gelmesi de bekleniyor.

Özellikle mal beyanı ile ilgili UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün Milletvekilliği dokulumazlığının kaldırılmasının gündeme gelmesi bekleniyor. Hükümeti oluşturan dört partinin iki hafta içerisinde “Nereden Buldun Yasasını” da gündeme getirip konu ile ilgili yasa tasarısını meclise sevk etmesi de bekleniyor. Nereden Buldun Yasasının içeriğinin ne olacağı ise şu an itibarı ile bilinmiyor.

Halkın Partisi Genel Başkanı ve Dışişleir Bakanı Kudret Özersay sosyal medyada yaptığı açıklamada “ Mal beyanlarının açılıp karşılaştırılması ve suç unsuru bulunursa savcılığa gönderilmesini talep eden dilekçemizi Meclsi Başkanlığına verdik, bu hafta milletvekili ve bakanların mal beyanları açılmaya başlıyor. Yine bu hafta bazılarının dokunulmazlığının kaldırılması mecliste ele alınacak, nereden buldun yasası da en geç iki hafta içinde meclise geleccek. Sözüm, boynumun borcudur, bilmeni isterim” dedi.

İşte Milletvekili Dokunulmazlığı ile ilgili KKTC Cumhuriyet Meclisi İç tüzüğünün ilgili maddesi.

ALTINCI KISIM

Milletvekillerine İlişkin Kurallar

BİRİNCİ BÖLÜM

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması

128. (1) Bir milletvekilinin veya Meclis üyesi olmayan bir Bakanın Yasama Dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin istem Başsavcılıkça Meclis Başkanlığına iletilir.

İstemi (2) Dokunulmazlığın kaldırılması isteminde, hangi yasadaki hangi ceza kuralına dayanıldığı açıkça belirtilir.

(3) Başkanlık, bu istemi derhal gelen evrak listesine geçirir ve dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin dosyayı, oluşturulacak özel bir komiteye iletir. Dokunulmazlıkla İlgili Özel Komitenin Çalışmaları 129. (1) Dokunulmazlıkla ilgili özel komite, kendisine iletilen bütün evrakı inceler ve dokunulmazlığı kaldırılmak istenen milletvekilini veya Bakanı dinler, tanık dinleyemez. ve Raporu

(2) Özel komite çalışmalarını kırkbeş gün içinde tamamlamakla yükümlüdür.

(3) Bir milletvekiline veya milletvekili olmayan bir Bakana, Başsavcılıkça suç teşkil eden bir eylem isnat edilir ve Komite isnadın ciddiliği ve Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması isteminin siyasal amaçlara dayanmadığı yargısına varırsa, bu konuda gerekçeli bir Rapor düzenleyerek Genel Kurula havale eder.

56 (4) Komite sözkonusu Raporu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karara bağlar.

(5) Komite, milletvekilinin veya milletvekili olmayan Bakanın Yasama Dokunulmazlığının kaldırılmasını uygun görmediği takdirde kovuşturma ve yargılamanın milletvekilliği veya bakanlık sıfatının sona ereceği zamana bırakılmasını kararlaştırarak, Raporunda belirtir.

(6) Komite Raporu, kovuşturmanın ertelenmesi şeklinde ise, Genel Kurulda okunduğu tarihten başlayarak on gün içinde bu rapora, Hükümet, Siyasal Parti grupları veya milletvekillerince yazılı itiraz edilmezse kesinleşir.

(7) Komitenin Raporu, dokunulmazlığın kaldırılması şeklinde ise veya yukarıdaki (6)’ncı fıkra uyarınca Rapora itiraz edilmişse, Genel Kurulda görüşülür ve karara bağlanır. Raporun görüşülmesine ilişkin söz istemleri bu İçtüzüğün 59’uncu maddesinin (15)’inci fıkrasında belirtilen sürelere göre yapılır.

(8) Kovuşturma ertelenmiş ve bu karar Genel Kurulca kaldırılmamışsa Yasama dönemi yenilenmiş olsa bile, milletvekilliği sıfatı devam ettiği sürece, ilgili hakkında kovuşturma yapılamaz.

Savunma Hakkı ve İtiraz 130.

(1) Dokunulmazlığı kaldırılmak istenen milletvekili veya Bakan, Komitede ve Genel Kurulda kendini savunmaya veya bir milletvekiline savundurmaya çağrılır. Savunmasını yaparken kanıt da sunabilir.

(2) Komitede ve Genel Kurulda savunma için çağrılan milletvekili veya Bakan çağrıya uymazsa, evrak üzerinde karar verilir. Ancak, her halükarda son söz savunmanındır.

(3) Bir milletvekilinin, dokunulmazlığının kaldırılmasını bizzat istemesi, dokunulmazlığın kaldırılmasına yeterli değildir; isteme bağlı kalınarak dokunulmazlık kaldırılamaz.

(4) Cumhuriyet Meclisi, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verirse ilgili milletvekili veya Bakan veya Mecliste temsil edilen bir Siyasal Parti veya Siyasal Parti grubu bu kararın Anayasa ve İçtüzük kurallarına aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir ve iptal davası açabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Milletvekilliğinin Sona Ermesi Seçilmeye Engel Bir Suçtan Dolayı Mahkumiyet 131.

  1. Bir milletvekili, herhangi bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giymişse durum derhal Mahkemece, Yüksek Seçim Kuruluna bildirilir. Kesinleşen hüküm seçilmeye engel bir suçtan dolayı ise, bu durum, Yüksek Seçim Kurulunca derhal bir yazı ile Meclis Başkanlığına bildirilir.
  2.  57 Başkanlık, mahkumiyet hükmüne ilişkin yazıyı derhal gelen evrak listesine geçirir ve durumun saptanması için gerekli inceleme ve araştırmayı yapmak üzere Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesine iletir.
  3. Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi kendisine iletilen dosyayı en geç on beş gün içinde inceler ve bu konuda Genel Kurula bir Rapor sunar. (4) Genel Kurul, Komiteden gelen Raporu görüşerek üye tamsayısının salt çoğunluğu ve açık oylama ile kararını verir. Bu takdirde milletvekilliği sıfatı, Meclis kararının verildiği tarihte sona erer.

 

Advert
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Az önce imzalandı, hayırlı olsun
Az önce imzalandı, hayırlı olsun
Çavuşoğlu ile Katrugalos'tan kritik açıklamalar!
Çavuşoğlu ile Katrugalos'tan kritik açıklamalar!