Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu, Eylül 2023'te başlayan 'reçete soruşturması' sürecinde doktor ve eczacıların mahkeme koridorlarında kelepçeli görüntülenmesinin meslek onurunu ciddi şekilde zedelediğini belirtti. Son günlerde ise soruşturmayı başlatan bakanlık yetkilisinin çeşitli iddialarla kelepçesiz şekilde mahkemeye çıkarılmasını gözlemlediklerini vurguladılar. Sahte diploma soruşturması kapsamında yurt dışına çıkan ve dönen kişilere ayrıcalıklı muamele yapıldığını ve bunun adalet ilkesine uygun olmadığını ifade ettiler.

Anayasa'nın 8. Maddesi'ne atıfta bulunarak herkesin yasa önünde eşit olduğunu ve ayrıcalık tanınamayacağını hatırlatan yönetim kurulu, medya tarafından yapılan kişisel saldırıların tıp mesleğine ve meslek onuruna zarar verdiğini vurguladı. Kelepçe takılmasının, herkes için onur kırıcı bir muamele olduğunu ve bu uygulamanın sona erdirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Anayasa'nın 8.Maddesi Eşitlik (1) Herkes, hiçbir ayırım gözetilmeksizin, Anayasa ve yasa önünde eşittir, Hiçbir kişi, aile, zümre veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz. (2)Devlet organları ve yönetim makamları, bütün işlemlerinde yasa önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek ve ayrıcalık yapmamak zorundadırlar.

Günümüzde adalet sistemine duyulan ihtiyacın herkes için hayati önem taşıdığını ve adaletin sadece mağdurlar için değil, suçlanan kişiler için de gerekli olduğunu vurgulayan yönetim kurulu, adalet ve eşitlik ilkelerinin korunması gerektiğini ve bu ilkelerin toplumsal barış ve huzurun teminatı olduğunu belirtti.

Girne Belediyesi de, Mehmet Dursun’a destek oluyor Girne Belediyesi de, Mehmet Dursun’a destek oluyor

Editör: TE Bilisim