Cumhuriyet Meclis Genel Kurulu  toplandı.


Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığındaki toplantı saat 14.10’da başladı.

İzin belgesini sahteleyip tedavüle sürdü, tutuklandı İzin belgesini sahteleyip tedavüle sürdü, tutuklandı

Genel Kurul’un özel gündeminde, 1986 Mali Yılı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Kesin Hesap Yasa Tasarısı ve ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Sağlık Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı bulunuyor.

Gündeminde Paris Anlaşması (Onay) Yasa Önerisi ile Katma Değer Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı olan Genel Kurul'da Hafız Hüseyin Şiraz (Hacer) Vakfı’na Ait Lapta Hudutları Dahilinde XI/14E1, Parsel No.296, 276 ve 523.9 Tapu Referanslı Takriben 20 Dönüm 1 Evlek Alanındaki Emlakin M.Ş.18840 Numaralı Kıyamgözüm Yatırım Şti. Ltd.'e 49 yıllığına kiralanabilmesi için Vakfın Mütevellisi Gönül Kazmacı'ya yetki verilmesine ilişkin karar tasarısı da görüşülecek.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın üçüncü görüşmesi de bugün yapılacak.

Editör: TE Bilisim