banner2

Dost acı söyler

Geçtiğimiz Temmuz ayı sonunda Yaz dönemi nedeniyle 2 ay süreyle ara vermiş olduğumuz yazılarımıza 9 Eylül 2020 tarihinden itibaren her 15 günde bir devam etmek üzere bugün sizlerle tekrar birlikte olduğumuz için memnun olduğumu belirtmek istiyorum. Bugünkü yazımızı sizlerle birlikte olamadığımız sürede ve de daha öncesinde Covid -19'in son 50 yıldır görülmemiş bir şekilde  Dünya Turizmini  çok olumsuz bir yönde etkilemiş olması nedeniyle Dünya Turizm Örgütünün 1 hafta öncesindeki son verilerine de dayanarak çok önemli  veri ve bilgileri ve de görüşlerimizi siz değerli  Kıbrıslı  okurlarımız ve dostlarımızla paylaşmayı uygun gördük.

2020 yılı Nisan -Mayıs -Haziran -Temmuz aylarında Dünya genelinde yaklaşık 200 ülkenin birbirleriyle bağlantılarının koptuğu, iş, aile ve akraba ziyareti ve de Turizm amaçlı bir yerlere gidip geri gelmenin çok zorlaştığı özellikle ifade edilmektedir. Dünya'da toplamda yaklaşık 1 Milyar 400 milyon kişinin hareket ettiği ve dolaştığı turizm faaliyetlerinin son 4 aydır neredeyse sıfırlandığı Dünya Turizm Örgütünce özellikle belirtilmektedir.

Bu durumun özellikle Avrupa'da İspanya ve İtalya,  Güney ve Kuzey Amerika'da, Hindistan ve Kuzey Afrika’daki ülkelerde Covid -19 vakalarının tekrar görülmeye başladığı ve artışa geçtiği bu ortamda Turizm'deki krizin nereye kadar gideceği ve vereceği zararın boyutlarını maalesef öngörmenin çok zor olduğu vurgulanmaktadır. Bu bağlamda Dünya Turizm Örgütü iyi,orta ve kötü olmak üzere üç farklı  senaryo ortaya koyduğunu açıklamış bulunuyor.

Bahsi geçen üç senaryoya göre 2020 yılında Dünya genelinde iyi senaryoda % 58 , orta senaryoda % 70 ve de kötü senaryoda % 78 kayıp tahminleri olabileceği beklenmektedir.

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz üç senaryoda Dünya Turizm'indeki küçülmenin turizm sektörüne üç önemli yansıması olacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda 

  1. 850 milyon ile 1 milyar civarında Turist kaybı
  2.   910 milyar dolar ile 1.2 trilyon dolar ekonomik gelir kaybı
  3. 100 milyon ile 120 milyon arasında Turizm Sektörünün çeşitli alanlarında çalışanların işsiz kalması sonuçlarını doğuracağı tahmin edilmektedir.

İçinde bulunduğumuz 2020 yılı içinde iyi senaryo ile 850 milyon, kötü senaryo ile ise 1 milyar Turistin seyahatlerinin Covid Pandemisine bağlı olarak iptal olduğu ve kabaca yapılan bir hesapla gidiş -dönüş olarak Hava Yollarında 10 milyon uçuşun yapılmaması demektir. Ortalama 7 gece konaklama üzerinden hesaplanacak olursa Dünya'da toplamda 7 milyar gecelemenin (konaklama) gerçekleşmemesi olduğu ortaya çıkmaktadır. Tabiatıyla Turizm Sektörü ile çok yakın bağlantılı olduğu bilinen yaklaşık 55 civarındaki diğer sektörlere de dolaylı olarak büyük zararlar verdiği kabul edilmektedir.

Özetle Dünya genelinde ve de KKTC özelinde 2020 yılında aniden Covid -19 Pandemisi  nedeniyle karşılaşılan Ekonomik şartların yaralarının sarılmasının uzun yıllar alabileceğine dikkat çeken Dünya Turizm Örgütü diğer yandan turizm hareketliliğinin  önümüzdeki 1 veya 2 yıl içinde eski günlerine dönebileceğini, ancak büyük olasılıkla hem hayatımızda hem de turizm dünyamızda her şeyin yeniden hesaplanacağı ve yazılacağı ve de yapılandırılacağı yeni bir döneme giriş yapılacağına özellikle dikkat çekmektedir.

Bu nedenle KKTC'de Turizm Sektörünün çeşitli alanlarında faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşların özellikle 2021-2023 arasındaki gelecek 3 yılda ayaklarını yorganlarına göre uzatmalarını, yatırım, personel, gelir -gider planlarını ve bütçelerini çok iyi hesaplamalarını, ayrıca KKTC Hükümeti ,Turizm Bakanlığı ve KITOB,KITSAB, KITREB ve RESBİR sivil toplum örgütlerinin kısa bir sürede bir araya gelerek 2021 -2023 arasında Turizm'de uygulanması gereken kısa, orta ve uzun vadeli  Stratejik Plan ve Programları şimdiden kesin ve değişmez olarak belirleyerek tek bir ses ve bütünlük halinde uygulanması hususunu  hatırlatmayı bir görev biliyoruz. Unutulmamalıdır ki gerçek Dost maalesef acı söyler.

Sağlık ve sıhhatle kalınız...

YORUM EKLE

banner12

banner1