banner2

Damdelen “Sürdürülebilir Turizmde Yöresel Yemek Kültürünün Önemi”ni irdeledi

banner35

banner44
Damdelen “Sürdürülebilir Turizmde Yöresel Yemek Kültürünün Önemi”ni irdeledi
banner45

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Satları Bölümü Öğretim Görevlisi Ali Damdelen “Sürdürülebilir Turizmde Yöresel Yemek Kültürünün Önemi” hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

Sürdürülebilirlik kavramını açıklayarak sözlerine başlayan Damdelen, “İnsanların nüfus yoğunluklarına bağlı olarak oluşan eylemlerle doğal kaynakların, kültürel ve yöresel çevrelerin arasında oluşan armoninin eşit bir şekilde olması olarak tanımlanmaktadır” dedi.

Yöresel yemek kültürünün kullanılması ile sürdürülebilir turizmin gerçekleştirilmesi daha kolay ve çabuk olabilir

“Turizm; sürekli kalışa dönüşmemek ve gelir getirici hiçbir uğraşıda bulunmamak şartı ile bireylerin geçici süre konaklamalarından doğan olay ve ilişkilerin tümüdür” diyen Damdelen, yöresel yemek kültürünü ise, yöre halkının coğrafi koşullar, biyolojik çeşitlilik ve sosyal- kültürel yapısı bakımında şekillenen beslenme şekli olarak açıkladı.

banner37
Damdelen, turizmin sürdürülebilir olarak yapılması ve yöresel yemek kültürünün etkilerine bakarak, sürdürülebilir turizm için sınırlı kaynakların uygun ve doğru şekilde kullanılması ve bununla birlikte yöresel yemek kültürünün kullanılması ile sürdürülebilir turizmin gerçekleştirilmesinin daha kolay ve çabuk olabileceğini belirtti. “Burada yapılması gereken yöresel yemek kültürünün markalaştırılmasının sağlanması ve buna uygun olarak tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yapılmasıdır. Tabi ki yöresel yemek kültürü ve sürdürülebilir turizm kavramlarını bir bütün olarak düşünmeye başlamalıyız” diyen Damdelen, bunula beraber gerek yasal düzenlemelerin, gerek mali desteklerin gerekse doğru noktalarda tanıtımın ve pazarlama faaliyetlerinin yapılmaya başlanmasının gerekli olduğunu söyledi.

Damdelen, böylece doğru şekilde projelenen ve planlanan faaliyetler doğrultusunda yöresel yemek kültürü metalaşarak bir marka oluşumu sağlanacağını ve turizmde sosyo – kültürel bir çeşitlilik ortaya çıkarılarak turizmin çeşitlenmesinin ve dolayısıyla yöresel halkın ekonomik olarak refah seviyelerinin yükseltilmesinin mümkün olabileceğini ifade etti. Damdelen, bu şekilde yöresel kalkınmanın, uzun vadede yöre sakinlerinin ve yörenin ekonomik bakımdan kalkınacabileceğine dikkat çekti.

Sürdürülebilir turizmde karakteristik olarak yörenin doğal ve kültürüne bağlı kalınmalı

Turizm için çeşitlilik sağlanarak, yöre halkı refahının ve ekonomik gelirinin arttırılması o bölgenin kalkınmasını ve gelişmesini sağlayarak sürdürülebilir turizm kavramının doğru ve faydalı bir şekilde gerçekleştirilebileceğini söyleyen Damdelen, “Sürdürülebilir turizm karakteristik olarak yörenin doğal ve kültürüne bağlı, biyolojik çeşitliliğe sahip çıkan, yerel halkın refahını düşünen, oluşan sorunların yöre halkı ve turistler tarafından üstlenmesi, yenilenmesi mümkün olan kaynakların minimum kullanılmalı, yöredeki mülklerin uygun olarak istihdama sunulacak şekilde planlanarak hayata geçirilmelidir” dedi.

Damdelen “Sonuç olarak, sürdürülebilir turizmde yöresel yemek kültürünün önemi devamlı olarak yöre kültürüne bağlı markalaşma sonucunda Ekonomik Uygulanabilirlik, Yerel Refah, İstihdam Kalitesi, Sosyal Eşitlik, Ziyaretçilerin Tatmin Edilmesi, Yerel Denetim, Topluluğun Refahı, Kültürel Zenginlik, Fiziksel Bütünlük, Biyolojik Çeşitlilik, Kaynak Verimliliği, Çevrenin Temizliği gibi özelliklerin hepsini benimseyerek makro ve mikro ekonomiye katkıda bulunarak gelecek nesiller için iş ve gelecek garantisi sağlanacaktır” dedi.

YORUM EKLE
banner50
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1