banner2

Arıklı yok dedi, Avcıoğlu protokolleri sıraladı

banner35

Arıklı yok dedi, Avcıoğlu protokolleri sıraladı
banner45
banner46

KIBTEK ile KTMMOB arasındaiptal edilecek protocol olmadığı varsa da bunlardan heberi olmadığını açıklayan ekonomi ve enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın söylemine Kıb-Tek eski asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu’ndan yanıt geldi. Mevcut protokolleri sıralayan Avcıoğlu’nun açıklaması şöyle

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sn. Arıklı dün paylaşmış olduğum bilgiler akabinde, BRT’de katılmış olduğu Canlı Yayında ve Meclis Kürsüsünde KIBTEK ile KTMMOB arasında bir protokol olmadığını, Doğalgaz konusunu çalışan bir ekip de olmadığını, böyle bir protokol ve ekipten haberi olmadığını dolayısıyla sonlandıracak bir protokolün de ortada olmadığını belirterek, tüm bunların şehir efsanesi olduğunu, bunlarla bir yere varılamayacağını iddia etmiş, sormuş olduğumuz onca soruyu ise işine gelmemiş olacak ki cevapsız bırakmayı tercih etmiştir.

Sn. Arıklı’nın inkâr ettiği ve şehir efsanesi olduğunu iddia ettiği protokolün, 2019 ve 2020 yıllarında KIBTEK ve KTMMOB tarafından imzalanmış kopyaları aşağıda mevcuttur. Protokolün 2021 yılı kopyası ise, protokol ve çalışmaların Sn. Arıklı tarafından sonlandırılması sebebiyle imzalanamamıştır.

Bu protokol çerçevesinde deniz içerisinde bir LNG terminalinin konuşlanmasını sağlamak için yapılması gereken fizibilite çalışmaları, BOTAŞ ile istişare halinde hazırlanmış ve sırasıyla aşağıda verilmiştir.

    

Bunlar:

1. Genel Batimetri Haritasının Temin Edilmesi,

2. LNG Terminali’nin Konuşlanacağı Alanın Yaklaşık Yerinin Belirlenmesi,

3. Detay Batimetri Haritası Hazırlanması,

4. Rüzgâr-Dalga İklimi ve Dalga İlerlemesi Sayısal Modelleme Çalışması,

5. Oşinoğrafik Çalışma,

6. Biyolojik Oşinoğrafi Çalışması,

7. Jeofizik Çalışma,

8. Jeoteknik Çalışma (Zemin Etüt),

9. Tsunami Tehlike ve Risk Analizi Çalışması,

10. Mooring Sistem Analizi Ön Tasarım Çalışması (FEED: Ön Uç Mühendislik Tasarımı),

11. FSRU-LNG Dolfen Tesisi Gemi Manevrası 3B Simülasyonu ve Risk Değerlendirme Çalışmaları ve Raporu,

12. Olası bir kara boru hattı için uluslararası doğalgaz güzergahı kıstasları çevresinde güzergâh koridorunun belirlenmesi ve güzergahın jeolojik-jeoteknik-jeofizik araştırma çalışmasının yapılması,

banner37
13. Avan ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması, Proje Teknik Şartnamelerinin ve İhale Dosyalarının Hazırlanması,

14. ÇED Raporu Hazırlanması.

Bu 14 Maddelik Fizibilite çalışmalarının;

-İlk 8 maddelik kısmı, protokol çerçevesinde fizibilite proje ekibinde bulunan Petrol ve Doğal Gaz, Jeoloji, Jeofizik ve Çevre Mühendisleri tarafından hazırlanmış,

-9. Maddede bulunan “Tsunami Tehlike ve Risk Analizi Çalışması” için ihaleye çıkılmış, fakat bu ihale de yine Sn. Arıklı tarafından iptal edilmiş,

-10. Maddede bahsi geçen Ön Tasarım Mühendislik Çalışması Teknik Şartnamesi taslağı ise hala KIBTEK Web Sitesinde mevcuttur ve bu linkten erişilebilir durumdadır.

https://www.kibtek.com/kib-tek-elektrik-uretiminde.../...

Dolayısıyla 9-10-11-12-13.14. Maddelerde mevcut çalışmalar, protokolün sonlandırılması ve ekibin dağıtılması sebebiyle tamamlanamamıştır.

Yine bu çalışmalar kapsamında, LNG Tesisi kurulumu, deniz içerisine kurulacak yapı, kara hattı boru güzergâhı tespiti, KIB-TEK’in mevcut santrallerinin doğalgaz kullanımına uygun hale dönüşümü ve ileride kurulacak santrallerin doğalgaza uygun olması ve gerekecek altyapı çalışmalarının gündeme alındığı, BOTAŞ yetkililerinden Boru Hatları Etüt Müdürü, Mekanik Projeleri Müdürü, Jeolojik Etüt ve Çevresel Etki Değerlendirme Müdürü ve Uluslararası Projeler Müdürü ile KIB-TEK yetkililerinden Yönetim Kurulu Üyesi, Teknoloji Geliştirmeden sorumlu Müdür Yardımcısı, Santrallerden sorumlu Müdür Yardımcısı, LNG Proje Koordinatörü Jeoloji Mühendisi ve KTMMOB ekibinden Jeoloji Mühendisi, Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Çevre Yüksek Mühendisi arkadaşların katıldığı, Teknecik Elektrik Santralinde gerçekleştirilen çalışmalardan birine ait fotoğraf da yine ektedir.

Sorumuza dönecek olursak;

Sözde Doğalgaza geçmeyi düşünürken, Doğalgazın fizibilitesini çalışan ekibi dağıtana bu ne perhiz bu ne lahana turşusu diye sormazlar mı?

Sn. Arıklı kurumun kapısından girdiği günden beridir yolsuzluk, usulsüzlük, vurgun vb. konulardan bahsederek sözde temiz eller operasyonu yaptığını iddia ederek kendine suni gündemler yaratıyor.

Sözde Temiz Eller Operasyonu çerçevesinde;

Kaç soruşturma açıldı? SIFIR !

Kaç kişi görevden el çektirildi? SIFIR !

Kaç kişi mahkemeye çıkarıldı? SIFIR !

Daha önceden soruşturma raporlarında isimleri ortaya konmuş kaç kişi hakkında yaptırım uygulandı? SIFIR !

Sonra da çıkıp "TEMİZ ELLER"…

Ortada bir “ŞEHİR EFSANESİ” var ise, o şehir efsanesi sizin Kurumu Yönetim biçiminizden başkası değildir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1