banner2
banner34

Bolat: Sağlık Bakanlığı, yasalara ve mevzuatlara aykırı davranıyor

Bolat: Sağlık Bakanlığı, yasalara ve mevzuatlara aykırı davranıyor

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Bolat, Sağlık Bakanlığı'nı yasalara uymaya davet etti.

Geçici işçi adı altında sağlıkta yapılan istihdamlar'ın yasalara uymadığını belirten Bolat; ayrıca yasaya uymadığı halde çalıştırılan işçilerin ücretlerininde İşçi Baremi 1.1 kademesi üzerinden ödüyor.

Ali Bolat açıklamasına şöyle devam etti;

Bakanlığınız tarafından geçici mevsimlik işçi statüsü altında yapılan istihdamlara ilişkin .

35/2017 sayılı Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Yasasının 8. Maddesine göre;
Uzman hemşire, uzman ebe, yüksek hemşire, yüksek ebe, hemşire ve ebeler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde meslek icra edebilmek,kamu hastanelerinde, özel sağlık kuruluşlarında veya diğer Resmi veya özel kuruluşlarda meslekleriyle ilgili görev alabilmek ve görevlerine devam edebilmek için, Birlik üye kütüğüne kayıtlı olmak ve üyelik yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle üyeliğini korumak zorundadır. Birlik üye kütüğüne kayıtlı olmayan kişiler, hemşirelik ve ebelik mesleğini icra edemez. 

İlgili maddede görüleceği gibi birlik üyeliğine kayıt; hemşire ve ebelerin  mesleklerini icra edebilmeleri ve  kamu ve özel kuruluşlarda meslekleri ile ilgili görev alabilmeleri için yasa ile zorunlu kılınmıştır. Yine, Kamu Sağlık Çalışanları yasasına göre de; kamu sağlık çalışanlarının bağlı oldukları birlik yasalarındaki kurallara uymaları zorunludur.

Bakanlıkça istihdam edilen kişilere verilen ‘İşçi giriş bildirimi’ konulu yazıda Sağlık Bakanlığınca geçici statüde  ‘Mevsimlik İşçi’ olarak çalıştırılmak üzere istihdam yapıldığı yazmakta olup görevin hemşirelik mesleği ile ilgili olduğu anlaşılmamaktadır. 

banner37
‘Mevsimlik işçi’lik ile ilgili, ilgili yasalar altında tanımlama olmamakla birlikte, 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları yasası altında, yasa kapsamındaki işlerle ilgili istihdam şekilleri açıkça sayılmaktadır.  

Bir an için Bakanlık istihdamındaki geçici statünün ‘geçici personel’ olduğu düşünülürse;
6/2009 sayılı yasaya göre ;Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde karşılaşılan ve kamu sağlık  çalışanı  eliyle giderilmesine olanak bulunmayan tıkanıklık ve yetersizlikleri gidermek ve

Mevcut personel eliyle yürütülemeyecek nitelikteki teknik ve mesleki yetenek gerektiren görevleri sürdürmek amacıyla, geçici personel istihdam edebilir.


Yine ilgili yasanın 64. Maddesi kurallarına göre;
Geçici personel, Personel Dairesinin söz konusu hizmetlerin geçici personelle yürütülmesinin gerekli olduğu hususunda belirteceği uygunluk bildirimi ile Maliye İşleriyle Görevli Bakanlığın mali açıdan belirteceği uygunluk bildirimine dayanılarak, ilgili kurumun, Maliye İşleriyle Görevli Bakanlığın ve Personel Dairesinin imzaları ve bu kurumlarca yapılacak uygun bir sınav ile bir bütçe yılını aşmayan geçici süreler için hizmete alınan ve kendisi ile hizmet akdi yapılan işçi sayılmayan kişileri anlatır.

Dolayısı ile, bakanlığın geçici personel istihdam edilebilmesi için, işçi olarak işe alım yapmaması gerekmektedir. Bu istihdam şekli Bakanlık ve Bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında, ve Kamu Görevlileri Yasasında belirtilen istihdam şekillerinin dışındadır.

Dolayısı ile hemşirelik mesleğini icra edip geçici personel statüsü altında mevsimlik işçi olarak hemşire alınması yasaya aykırı olmakla birlikte, KTHEB yasasının 7.maddesindeki tafsilata ve amaca da uygun değildir. 

Kaldı ki; Bakanlıkça yapılan istihdamlarda, ücretinizin İşçi Baremi 1.1 kademesi üzerinden  ödeneceği belirtilmekle birlikte, İlgili yasaya göre;

Geçici personelin statülerine bağlı olarak maaşları eşit işe eşit ücret prensibine uygun olarak ödenmesi gerekmesine rağmen, yine yasada belirtilen prensiplere uygun olmayan şekilde işçi statüsüne göre ücret belirlenmiştir.

Binaenaleyh, ilgili yasa ve yürürlükteki mevzuata göre Mevsimlik işçi olarak hemşire istihdam edilmesi yasal  olmayıp,  geçici personel adı ile mevsimlik işçi statüsü altında hemşire istihdam etmeniz yürürlükteki yasa ve ilgili mevzuata aykırıdır.

Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021, 14:42
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1