banner2
banner34

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi, 4 bin zeytin ağacının budanarak aşılanabilir duruma getirilmesi amaçlı teklif kabul edecek

banner35

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi,  4 bin zeytin ağacının budanarak aşılanabilir duruma getirilmesi amaçlı teklif kabul edecek
banner45

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi,  Şht Teğmen Doğuş Uran (Margo) Çiftliğinde bulunan, 380 dönüm içerisindeki yaklaşık  4 bin adet farklı büyüklüklerdeki zeytin ağaçlarının budanarak, aşılanabilir duruma getirilmesi amaçlı, teklif kabul edileceğini duyurdu.  
Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, ilgilenenlerin tekliflerini,  26 Şubat  saat 11.00’e kadar Şht Teğmen Doğuş Uran (Margo) Çiftliği’nde bulunan teklif kutusuna atabilecekleri kaydedildi.  
Teklifler için belirlenen kriterler şöyle: 
“Tüm arazi Kuzey Parseli, Güney Doğu Parseli ve Güney Batı Parseli olmak üzere 3 parsele bölünmüştür. Teklif vermek isteyenler her parsel için ayrı ayrı teklif verecektir. Teklif verenler içerisinde İdarenin de uygun görmesi kaydı ile en yüksek teklifi attıkları sadece bir parselde ihale kazanma hakları olacaktır. Ancak yeteri teklif gelmemesi durumunda, birden fazla parselde de ihale kazanma hakkına sahip olunabilinecektir.
Teklif vereceklerin 22 Şubat 2021 ve 24 Şubat 2021 tarihlerinde mesai saatleri içerisinde araziyi yerinde görmeleri mecburidir. Aksi takdirde, arazi incelemesi yapmayanlar teklif veremeyecektir.
Teklifler ster üzerinden verilecektir.
Teklif atacaklar, budama işleri konusunda izinli olduklarını gösteren resmi bir belgeyi İdareye sunmak zorundadır. 
Teklif atacaklar, budama konusunda deneyimli olduklarını gösteren bir referans belgesi sunmak zorundadır.
İhaleyi kazanan firma veya kişi, idareye sözleşmeyi imzalayacağı gün 3 Mayıs 2021 tarihine kadar geçerli olacak 20.000,00 (yirmi bin) TL’lik banka teminat mektubu verecektir. 

banner37
İhaleyi kazanan firma veya kişi, idare tarafından hazırlanacak sözleşmeyi imzaladıktan sonra işbaşı yapacaktır. 
Tüm zeytin ağaçları en geç 20 iş günü içerisinde, DÜÇ’nin belirlediği uzman kişi veya kişilerin gösterdiği şekilde ve nezaretinde, aşılanabilir duruma getirilecek şekilde budanacaktır. Aksi takdirde, ağaçlara zarar verilmesi durumunda, budamayı yapan İdareyi tazmin etmekle mükellef olacaktır.
Budamacı sözleşme konusu ağaçları, sözleşmede belirtilen zamanda budamalı ve ağaçlara gerekli itinayı göstermekle sorumlu olacaktır. 
Tüm arazi içerisindeki yabancı çalılar ve istenmeyen ağaçlar uygun bir şekilde temizlenecektir.
Budama sonrası kesilen dalların istenmeyen kısımları, sökülen yabancı çalılar ve kesilen istenmeyen ağaçların çöpleri, uygun bir şekilde imha edilecek veya araziden kaldırılacaktır.
Kesilen ve istiflenen odunlar Orman Dairesi, Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Devlet Üretme Çiftliklerinin sağlayacağı uzman kişi nezaretinde yüklenecek ve ölçülüp tartıldıktan sonra araziden ayrılmasına izin verilecek, tüm bu işlemler devletin mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.
Kesim ilgili memurların gözetiminde yapılacaktır.
İdare, en yüksek veya herhangi bir teklifi kabul edip etmemekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Doğal afetlerden dolayı oluşabilecek olumsuzluklardan ve/veya zararlardan İdare sorumlu olmayacaktır.
İdarenin belirlediği kurallara uyulmaması halinde sözleşme tek taraflı olarak iptal edilebilecektir.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1