banner2

Halkın Partisi, KIB-TEK hakkında Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’na şikâyette bulundu

banner35

banner44
Halkın Partisi, KIB-TEK hakkında Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’na şikâyette bulundu
banner45
banner46
banner47

Halkın Partisi (HP), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek), muhtelif zamanlarda mali açıdan zarara uğratıldığı gerekçesiyle Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’na şikâyet başvurusunda bulundu.

HP’den yapılan yazılı açıklamaya göre dilekçede, Kıb-Tek’in 1954 Elektrik İnkişaf Nizamnamesi’nin iki ayrı maddesine aykırı şekilde zarara uğratıldığı kaydedildi.

Dilekçede, nizamname uyarınca ticari ve endüstri tarifelerinde reaktif enerjinin faturalandırılması gerektiği anımsatıldı, ilgili uygulamanın nizamnamenin geçici 1’inci maddesi uyarınca 31 Aralık 2020 tarihine kadar durdurulduğu belirtilerek 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren faturalandırmanın başlaması gerektiğine işaret edildi.

Buna rağmen, reaktif enerji faturalandırmasının 1 Ocak’ta başlamadığı kaydedilen dilekçede “Bu tarihten itibaren kurum, faturalandırılmayan tüm reaktif enerji bedelleri kadar zarara uğratılmıştır. Söz konusu zarar gün geçtikçe büyüyerek devam etmektedir” denildi.

“KUMARHANESİ OLAN OTELLERE NİZAMNAMEYE AYKIRI ŞEKİLDE TEŞVİK SAĞLANDI”

Açıklamaya göre dilekçede nizamnamede yer alan, “kumarhanesi olan oteller, eğer tek sayaçla ölçümlendiriliyorsa 29 Aralık 2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile kendilerine sağlanan teşvikten yararlanamazlar” ifadesine de işaret edildi.

Bu kuralın 1 Ocak 2021’de yürürlüğe gireceği belirtilmesine rağmen, bu kapsamdaki tüm otellere 1 Ocak 2021’den sonra da teşvik indirimi verilmeye devam ettirilerek kurumun ciddi bir zarara uğratıldığının aktarıldığı belirtilen şikayet dilekçesinde, söz konusu zararın da gün geçtikçe büyüyerek devam ettiğine dikkat çekildi.

banner37
“KIB-TEK MÜDÜRÜ USULSÜZ BİR KARARI UYGULAYARAK KURUMU ZARARA SOKTU”

Halkın Partisi’nin sunduğu dilekçede ayrıca; Teknecik II TM- Girne III – Alsancak TM arası Enerji İletim Hattı Projesi’nde alınan ara emirleri nedeniyle yüklenici firmanın talep ettiği şantiye masraflarının hukuka aykırı şekilde ödenerek kurumun zarara uğratıldığını belirtti.

Dilekçede konuyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

“Adı geçen iletim hattı projesi ihalesini Mors Ltd. kazanmış olup, projenin yapımı aşamasında arazisinden iletim hattı geçirilen bazı arazi sahipleri yargı yoluna başvurarak, 3 farklı yerde projenin durdurulması veya söz konusu arazilerden geçisin durdurulması yönünde ara emri temin etmişler, söz konusu ara emirleri nedeniyle ise projenin yapımında aksaklık veya gecikme yaşanmıştır. Yüklenici firma, söz konusu gecikme nedeniyle Kurum’dan çalışmaya hazır beklettiği şantiye masrafları için günlük 2 bin 200 USD X 87 Gün + KDV toplamı olan 222 bin 24 USD ve/veya daha fazla bir rakamın ödenmesini talep etmiş, Kıb-Tek Yönetim Kurulu ise 24 Ocak 2018 tarih ve HÇE/46/2018 sayılı karar ile söz konusu ödemenin yapılmasına karar vermiştir. Mezkur karar uyarınca yüklenici firmaya adı geçen meblağ ödenmiştir.”

Dilekçede yüklenici firma ile Kurum arasındaki sözleşme uyarınca firmaya böyle bir meblağ ödenmesini öngören herhangi bir kural bulunmamasına rağmen, ödeme talebinin yerine getirilmesinin dayanağı olmadığı ifade edilerek bu hata nedeniyle Kurumun zarara uğratıldığı belirtildi.

“Bir an için yüklenici firmaya bir ödeme yapılması gerektiği kabul edilse dahi, bu kadar yüksek ve/veya fahiş meblağın ödenmesi nedeniyle kurum ciddi bir zarara uğratılmıştır” denilen dilekçe şöyle sürdü:

“Bir an için yüklenici firmaya bir ödeme yapılması gerekmekte olsa ve bu meblağ bu çerçevede ödenmiş olsa dahi, kurumun bu zararı ilgili yetkililerine ve/veya personeline rücu etmesi gerekmekteyken, herhangi bir rücu prosedürü başlatılmayarak kurum zarara uğratılmıştır.

Bir an için yüklenici firmaya bir ödeme yapılması gerekmekte olsa dahi, böyle bir ödemenin Kıb-Tek Yönetim Kurulu tarafınca usulüne uygun bir toplantı ve karar uyarınca yapılmış olması gerekmekteydi. Halbuki, söz konusu ödemenin dayandırıldığı Yönetim Kurulu kararı, hukuka aykırı ve/veya toplantı yeter sayısı ve/veya karar yeter sayısı olmaksızın alınmış bir karar olup, böyle bir kararın gereklerinin kurum müdürü tarafından yerine getirilmemiş olması gerekmekteydi. Dolayısı ile usulsüz bir kararın gereklerini yerine getiren Kıb-Tek Müdürü Kurumu ciddi bir zarara sokmuştur.”

YORUM EKLE
banner50
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1