banner2

KIB-TEK’te yasalara uyun yeter

banner35

KIB-TEK’te yasalara uyun yeter
banner45
banner46

Kıb-Tek eski asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu, kurum yönetim kurulu başkanının son günlerdeki açıklamalarını değerlendirerek, topluma doğru bilgi verilmediğini iddia ederek, kurumda yasalara uyulmasını istedi.

Avcıoğlu’nun açıklamasının tam metni şöyle:

“KIBTEK Yönetim Kurulu Başkanı, 28 Mayıs 2021 tarihinde vermis olduğu bir beyanatta:

“Şuan KIBTEK’de 125 Kuruştan akım üretiyor, bunu 97 Kuruştan satıyoruz, yani 28 kuruş zarar. Bunun anlamı şu; Her aboneye her ay 500-600 TL katkı sağlanıyor. Yani sosyal devlet anlayışını KIBTEK gerçekleştiriyor gibi bir şey. Nizamname gereği yapılması gereken zamlar yapılmadığı için, KIBTEK’de her ay 30 milyon zarar oluyor.” demiştir.

KWs başına düşen “Ortalama Maliyet (M) = Yakıt Bedeli (YB) + Sabit Bedel (SB)” dir.

Maliyet bileşenlerini ise detaylandırmak gerekirse;

YB = Yakıt Fiyatı + Navlun + Banka Masrafları

SB = Personel Maaşı + Emeklilik Fonu + Amortisman + Finansman + Genel Gider + AKSA Kira + Yatırım

Nizamname gereği yasal bir zorunluluk olan tarife düzenlemesi yapılmaması durumunda,, vatandaşa bir katkı sağlamadığı gibi, aksine elektrik birim fiyatlarını da ARTTIRMAKTADIR. Şöyleki, Zararına satış önce kurumun nakit akışını olumsuz etkilemekte, akabinde ise kurumu borçlanmaya sürüklemektedir. Borçlanma ise borçlanılacak meblağın banka faizi sebebiyle ek finansman maliyetlerine sebep olmakta, bu maliyet ise Elektrik Birim Fiyatlarının üzerine eklenmektedir.

Örneğin, geçtiğimiz günlerde basında yer aldığı gibi 150,000,000TL borçlanılması durumunda, güncel faiz oranları (%19) ile bir hesaplama yapacak olursak, 28,500,000TL faiz giderini, diğer bir deyişle ek finansman maliyetini ve elektrik birim fiyatlarında artışı beraberinde getirmektedir. Bu borçlanma ile Sorunlar çözülmeyecek, tarife düzenlemesi veya devlet sübvansesi olmaması halinde yılın ikinci yarısında yeniden bir borçlanma gündeme gelecektir, dolayısıyla finansman maliyeti ve elektrik birim maliyeti daha da artacaktır.

Yasanın belirtmiş olduğu durumlarda tarife düzenlemesi yapılması veya zararı telafi adına devlet sübvansesi ise bir opsiyon değil YASAL ZORUNLULUKTUR.

Peki içinde bulunulan durumda yasalar çerçevesinde kısa vadede ne yapılabilir?

1- Tarife düzenlemesi ile zarar vatandaşa zam olarak yansıtılabilir,

2- Tarife Düzenlemesi yerine zararı Devlet Kurumu sübvanse edebilir.

Orta-Uzun vadede elektrik birim maliyetlerini düşürmek için ne yapılabilir/yapılması gerekir?

banner37
1- YATIRIM, YATIRIM, YATIRIM…

Hayat pahalılığının hükümet eliyle dondurulduğu ve elektrik birim fiyatı içerisinde mevcut, yatırım kalemi adı altında toplanmakta olan meblağların amacı dışında kullanıldığı şu günlerde zararın zam yoluyla vatandaşa yansıtılması KABUL EDİLEBİLİR DEĞİLDİR. Dolayısıyla zararı devletin sübvanse etmesi gerekmektedir.

-Elektrik İnkişaf Yasasının 23. Maddesinin 1. Fıkrasında: “Maliyet unsurları tahtında hesaplanan Ortalama Maliyet Fiyatı (M) harfi ile gösterilir ve kWs başına düşen ortalama maliyet fiyatı hesaplama formülü: M=Yakıt Bedeli (YB) + Sabit Bedel (SB) ‘dir.

Yakıt Bedeli bir tonluk yakıt maliyetinin değişimine bağlı olarak üç ayı geçmeyen sürelerde, Sabit Bedel ise yılda iki kez Şubat ve Ağustos Ayı içerisinde, üretim, tüketim miktarları, ekonomik değişimler ve diğer maliyet unsurları gözden geçirilerek, varsa oluşan değişiklikler ışığında yeniden hesaplanır ve yeni durum maliyetlere yansıtılır.” demektedir.

-İyi İdare Yasasının, 5. Maddesinin, 2. ve 4. Fıkralarında: “İdare, Anayasa ve yasalar yanında, tüzüklere, yönetmeliklere ve diğer düzenleyici işlemlere de uygun davranma yükümlülüğü altındadır. Bu Yasa kapsamında “idare” olarak kabul edilen özel hukuk kişileri, bunların yanında kendi iç düzen kurallarına da uymakla yükümlüdürler. İdareye mevzuatta takdir yetkisi tanınması, keyfi karar alma olanağı vermez. Mevzuatta idareye takdir yetkisi tanınan durumlarda, idare, bu yetkisini, eşitlik ilkesine, kamu yararına ve kamu hizmetinin gereklerine uygun olarak kullanır.” demektedir.

-2021 Mali Bütçe Yasasının, 22. Maddesinde: “Bütçede görev zararları ile teşvik ve destek için öngörülen ödeneklerde aşıma neden olacak işlem yapılamaz.”

Özetle;

Elektrik İnkişaf, İyi İdare ve Mali Bütçe YASALARI İHLAL EDİLMEKTE ve popülist politikalarla KIBTEK ZARARA UĞRATILMAKTADIR!

18 Şubat 2019 tarihinde mecliste yaptığı konuşmada Erhan Arıklı:

“KIBTEK’de imzalanan Toplu İş Sözleşmesi nedeniyle Elektrik Birim Maliyetlerinin arttırıldığını, Hükümetin KIBTEK Yönetim Kurulu Başkanını görevden almasının sorunu çözmediğini, Yönetim Kurulu’nun da görevden alınmasını istediğini ve bunda son derece haklı olduğunu ifade ederek, hükümet ve ilgili bakanın yönetim kurulunu da görevden alması gerektiğini” kaydetmişti.

2019 yılında muhalefette iken imzalanan TİS sebebiyle elektrik maliyetlerinin arttırıldığını ve bu sebepten ötürü sadece Yönetim Kurulu Başkanı değil, tüm Yönetim Kurulunun görevden alınması gerektiğini belirten ve bunun hakkı olduğunu söyleyen, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sn. Erhan Arıklı’nın hükümette iken de aynı SAMİMİYETİ gösterip, Kötü Yönetim sebebi ile finansman maliyeti oluşturup, elektrik maliyetlerini arttıranlardan kimi/kimleri görevden alacağını merakla beklemekteyiz.

Tabii ki Sn. Arıklı’dan bu konuda da popülist açıklamalardan fazlasını beklemiyoruz.

KKTC Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) ve KKTC Sayıştay Başkanlığını, 22 Eylül 2020’de yazılı olarak yapmış olduğumuz şikayeti yineleyerek ve 2020’nin dördüncü çeyreği ile 2021 dönemini de kapsayacak şekilde araştırma dönemini genişleterek denetlemeye davet ediyorum.

Haklarını vermek gerekir ki Ombudsman bünyesindeki denetçi arkadaşlar ilk günden soruşturmalarına başlamış, fakat ne yazık ki üzerinden 8 ay geçmiş olmasına rağmen Sayıştay Başkanlığından konuya dair olumlu/olumsuz herhangi bir cevap veya dönüş alabilmiş değiliz.

Halkın malı olan KIBTEK’in popülist uygulamalar ve kötü yönetim ile Hükümet eliyle batırılmasına göz yummayacak, gerekmesi halinde yaratılan finansman yükü ve bundan kaynaklı elektrik birim fiyatlarındaki artış sebebiyle, sıradan bir KIBTEK abonesi olarak hukuki yollara da başvurmaktan da çekinmeyeceğimi belirtmek isterim.

Eğreti hükümetinizden olağanüstü bir beklentimiz yok, yasalara uyun yeter!

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1