banner2
banner34

KTOEÖS, mücadelenin simgesi olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü selamladı

banner35

KTOEÖS, mücadelenin simgesi olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü selamladı
banner45
banner47

KTOEÖS, şiddete, ayrımcılığa, eşitsizliğe ve adaletsizliğe karşı; eşitlik, özgürlük, dayanışma, adalet ve barış için başlatılan uzun soluklu bir yürüyüş ve mücadelenin simgesi olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü selamladı.

KTOEÖS Örgütlenme Sekreteri Duygu Geylanlı yaptığı yazılı açıklamada, yaşamın her alanında kadınların karşılaştıkları eşitsizlik ve adaletsizliklerin ülkede ve dünyada ağırlaşarak devam ettiğini kaydetti.

Bugüne kadar elde edilen gerek seçme ve seçilme hakkının, gerekse kürtaj hakkı gibi temel hakların kadınların canları pahasına tarih boyunca vermiş oldukları büyük mücadelelerle kazanıldığını belirten Geylanlı, “Bu hakların korunması, uygulanması ve ilerletilmesi için ise günümüz ve gelecek nesillerimize büyük görevler düşmektedir. Eğitim yoluyla çocuklarımızın ve toplumların muhafazakârlaştırılmasına yönelik girişim ve çalışmalarla toplum mühendisliğine soyunan devletler ataerkil, hiyerarşik düzenin devamını amaçlamakta, sorgulamayan, biat eden insan yetiştirme gailesine düşmektedir.” ifadelerini kullandı.

Öğretmenler ve sendikaların bilimsel, laik, kamusal eğitimin savunucusu olduğunu belirten Geylanlı, “Baskı ve Sömürü Düzenine Karşı, Eşitlik, Adalet ve Özgürlük Mücadelemizden Yılmayacağız! Aydın ve ilerici öğretmenlerimiz daha eşit, daha özgür, daha adil bir dünya yaratmak ve gelecek nesillerimizi bilime dayalı eğitmek için görev üstlenmiştir” dedi.

-Talepler...

Geylanlı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde taleplerini de şöyle yineledi.

“Eğitim politikaları toplumsal yapının dayattığı ataerkilliğin ötesine geçerek eşitlik temelinde

yeniden düzenlenmeli ve eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalıdır!

Herkese eşit, ücretsiz, bilimsel, laik eğitim sağlanmalı, kamusal eğitime yatırım yapılmalıdır!

Okul müfredatları eşitlik ve laiklik temelinde bilime dayalı, çevre bilincini aşılayan,

sorgulayabilen, eleştirebilen, çağdaş nesiller yetiştirme yönünde yeniden gözden geçirilmeli ve şekillendirilmelidir!

Kadınların toplumsal hayata ve dolaysıyla istihdama katılımını engelleyen cinsiyete dayalı

toplumsal önyargılar, roller ve tutucu politikalara karşı toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayan

banner37
politikalar savunulmalı ve hayata geçirilmelidir!

Hükümet politikalarında ve yerel yönetimlerde kadın haklarının geliştirilmesi için bütçe

ayrılmalıdır!

Kadın istihdamını arttırmak ve kariyer gelişimini sağlamak için tam zamanlı ve güvenceli

istihdam olanakları yaratılmalıdır!

Kadınların işe alım ve yükselmelerinde cinsiyetçi politikalardan vazgeçilmelidir!

Cinsiyete bağlı ücret eşitsizliği giderilmelidir!

Ebeveyn izni ücretli bir hak olarak hem anne, hem babalara devredilemez bir hak olarak

tanınmalıdır!

Kadınlara yönelik her türlü şiddet ve taciz engellenmeli, cinsiyet eşitliğini körükleyen medya

haberleri, nefret söylemlerine karşı ağır cezai yaptırımlar hayata geçirilmelidir!

Tüm yasal düzenlemeler toplumsal rollere göre değil, toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde

yeniden düzenlenmelidir!

Cinsiyet eşitliği için kamu politikaları hayata geçirilmelidir. Özellikle kamu kurumları ve yerel yönetimler tarafından kreş, gündüz bakım evi, hasta ve yaşlı bakım evleri gibi merkezler açılarak tüm insanlarımızın ücretsiz yararlanabileceği bir hak olarak tanımlanmalıdır.”

Açıklamada ayrıca, “Daha Eşit, Daha Özgür, Daha Adil Bir Dünya Birlik ve Mücadele ile Mümkündür” sloganıyla öğretmenlere ve halka çağrıda bulunuldu.

Örgütlerin, 8 Mart Çarşamba Dünya Emekçi Kadınlar Günü olan bugün saat 17.30'da Lefkoşa Kumsal Park'ta buluşacağı ve Meclis'e yapılacak yürüyüşten sonra saat 19.30'da ara bölgede PEO ve POGO ile buluşup ortak deklarasyon açıklanacağı da kaydedildi.

banner48
YORUM EKLE
banner50
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1