banner2

KTTO, Sağlık Bakanı Altuğra’ya 9 maddelik taleplerini iletti

KTTO, Sağlık Bakanı Altuğra’ya 9 maddelik taleplerini iletti
banner47

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası (KTTO) Yönetim Kurulu, sağlıkta çözüm bekleyen konular hakkında değerlendirme yaparak, 9 maddelik taleplerini yazılı olarak Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra’ya iletti.

Hastanedeki polis, adli polis ve güvenlik görevlilerinin yeterli sayıda bulunması, acil servislerin sorunlarının çözülmesi, acil tıp uzmanları ve beraberinde çalışacak ekiplerin vardiya ile oluşturulması, Teşkilat Yasası’nın güncellenerek, Meclis’ten geçirilmesi, ayrı bir “Hekim Yasası” oluşturulması talepler arasında yer alıyor.

KTTO Başkanı Dr. Ömer Taşargöl imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, talepler kamuoyu ile de paylaşıldı.

Odanın kurulduğu 2004 yılından beri hekim üyeliklerini oluşturma, hekimlerin özlük hakları, hekimlerin hak ve menfaatleri, eğitim ve sosyal etkinlikleri konularında çalışan bir kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olduğu kaydedilen açıklamada, örgütün yeni yönetim kurulu olarak sağlıkta çözüm bekleyen konular hakkında bir değerlendirme toplantısı yapıp, tespitlerde bulunduğu ifade edildi. Odanın tespit ve talepleri şöyle:

“1-Hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının yaşanmaması için hastanedeki polis, adli polis ve güvenlik görevlilerinin yeterli sayıda bulunması ve yetkilendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Konunun tarafınızca gündeme alınarak çözümlenmesi.

2-Güvenli hekimlik ve iş yeri sağlığı için yeterli kişisel koruyucu ekipman sağlanması, uygun çalışma ortamlarının oluşturulması, sağlık ve hijyen açısından denetimlerin yapılması

banner37
3-Acil Sağlık Hizmetleri: Hastanelerin bel kemiği olan acil servislerin hekim sorunu halen devam etmektedir. Ülkemizde 8 acil tıp uzmanı varken, bu branş hekimlerinin hiçbiri şu an kamu hastanesi acil servislerinde çalışmamaktadır. Kamuya başlamış 3 acil tıp uzmanı ise ardışık istifa etmişlerdir. Ayrıca acilde çalışan sözleşmeli pratisyen hekimler de istifa etmiştir. Bu nedenle acil servislerin yükü asistan hekimler ve mecburi hizmet yapan uzman hekimlere kalmıştır. Bu istifaların nedeni çalışma şartları, vardiya ödeneğinin olmaması, ayrı bir uzmanlık alanı olan, riski yüksek bir görevi tek başına ve uzmanlık alanı dışında yapıyor olmak, yetersiz ücretlendirme ve kadrosuz/iş güvencesiz çalışmaya zorlanmak, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalmaktır. Bizler KTTO yönetimi, eğitim ana konusu olarak acil tıp eğitimini (teorik ve uygulamalı) gündemimize almışken, sürecin sonunda maalesef şu an acilde çalışan sabit bir kadro bulamaz duruma geldik. Acil servislerin bu sorunlarının çözülmesi, acil tıp uzmanları ve beraberinde çalışacak ekiplerin vardiya ile oluşturulması hasta ve hekim güvenliği ve daha iyi sağlık hizmeti sunumu sağlayacaktır.

4-Teşkilat Yasası: Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yasası 2009 yılından itibaren güncellenmemiştir. Bu nedenle artmış hekim sayısı, farklı uzmanlık alanlarından hekimlerin gelmesiyle, meslektaşlarımız kadrolanmadan sözleşmeli, iş güvencesiz uzun yıllar çalışmak zorunda kalmaktadır. Bu durum moral/motivasyon kaybına, özlük hakkı kaybına, hukuksal sorunlara ve yine başta acil servis olmak üzere istifalara neden olmaktadır. Teşkilat Yasası’nın güncellenmiş haliyle bir an önce Meclis’ten geçirilerek, yürürlüğe konulması gerektiği görüşündeyiz.

5-Hekimlik mesleği eğitimden başlayarak farklı ve zorlu bir süreçtir ve bir yaşam biçimidir. Bu nedenle ayrı bir “Hekim Yasası” oluşturulması gerekmektedir. KTTO olarak bizler Teşkilat Yasası ve Hekim Yasası çalışmalarına katılmaya ve öneri-katkı vermeye hazır olacağız. Bakanlığımızdan Hekim Yasası konusunda girişim talep ediyoruz.

6-Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi TUS ile yarı dönem asistan alan (uzmanlık öğrencisi) bir hastanedir. Asistan hekimler ülkemizde çalıştığı dönem maaş almakta ve sigorta/ihtiyat sandığı yatırımları olmaktadır. Ancak Türkiye’deki yarı dönem eğitimleri süresince sadece Milli Eğitim Bakanlığı bursu almakta ve sosyal güvencesiz çalışmaktadır. Asistan tüzüğünde ve bakanlıklar arasında yapılacak bir anlaşma ile TC’deki SGK kapsamına alınması ve ödenek sağlanması bu ciddi sorunu çözecektir.

7-Hekimlerin hizmet içi eğitimi gelişen tıbbı takip etmek için elzemdir. Kongre /kurs eğitim desteği için bakanlığın bir düzenleme yaparak, hekimlere destek verilmesi ve bu konuda teşvik etmesi beklentilerimizdendir.

8-Eksik branşların tespit edilmesi verilecek ihtisas ve üst ihtisas kontenjanlarının buna göre açılması, nüfus oranına göre yeterli hekim olduğu belirlenen branşlarda kontenjan açılmayarak, ihtiyaç olan branşların özendirilmesi için çalışmaların yapılması

9-Özel üniversitelerde asistan eğitimi: Ülkemizde tıp eğitimi veren/ön izin alan üniversitelerin sayısı artmıştır. (şu an 7). Bir özel Tıp Fakültesi ise 7 dalda asistan eğitimine başlamıştır. Eğitimin denetimi ve akreditasyonu Yüksek Öğretim Denetleme ve Akreditasyon Kurumu (YÖDAK) tarafından yapılmaktadır. Ancak tıp eğitimi konusunda Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak “Tıpta Uzmanlık Kurulu” (TUK) vb. bir yapının eğitiminin standardizasyonu açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz. TC Sağlık Bakanlığı bünyesindeki TUK eğitim denetlemesi/yetkilendirmesini etkin şekilde yapmaktadır.”

YORUM EKLE
banner50
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1