banner2
banner34

MİK, "Sigorta ihalesiyle ilgili eleştiriler asılsız"

MİK, "Sigorta ihalesiyle ilgili eleştiriler asılsız"
banner45

Merkezi İhale Komisyonu (MİK), kamuoyunun dikkatine getirilen Devlet makam araçları ve RHA’ların sigortalanması ile KKTC’ye ait değerlerin sigortalanması ihalesinde almış olduğu karar ile ilgili eleştirilerin doğru olmayıp tamamen haksız olduğunu açıkladı.

MİK tarafından yapılan açıklama şöyle;

“Kamuoyunun dikkatine getirilen, Devlet araçları ve RHA’ların sigortalanması ile KKTC’ye ait değerlerin sigortalanması ihalesinde almış olduğumuz karar ile ilgili eleştirilerin doğru olmayıp tamamen haksız olduklarını vurgulamak isteriz.

Her şeyden önce belirtmek ve bu noktaya dikkatleri çekmek isteriz ki eleştirilere konu ihalenin şartnamesi bu yıl herhangi bir değişikliğe ve düzenlemeye tabi olmayarak geçen yılki ihale şartnamesinin aynısı olarak katılımcılara sunulmuştur. Bahsi geçen ihaleye, son 2 yıldır olduğu gibibu yıl da söz konusu şirket dışında herhangi başka bir firma teklif atmamıştır. Bunun sonucunda ise ilgili ihalegeçtiğimiz yılda da olduğu gibi bu yıl dabahsi geçen şirkete kalmıştır.

Bu gerçekleri kamuoyunun bilgisine getirdikten sonra eleştirilerinhukuki yönlerine de cevap verecek olursak, Sn. Maliye Bakanı’nın kardeşinin hisse sahibi olması nedeni ilesöz konusu şirketin,20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası Md. 13 1 (a) kapsamına girdiği ileriye sürülmüştür. Bu doğru değildir, KKTC Maliye Bakanı idari ve teknik şartnameleri hazırlayan veya hazırlanmasına katkı koyan kişilerden biri olmadığı gibiMerkezi İhale Komisyonu üyesi de değildir.

Kaldı ki, 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası Md. 4 ile Md 12 birlikte okunduğu zaman Merkezi İhale Komisyonu’nun tüm bakanlıklardan, ki buna Maliye Bakanlığı da dahildir, bağımsız olarak karar almakta olduğu görülmekte olup bunun da aksinin mümkün olmadığı çok açıktır.

Bunların yanı sıra 52/1987 Sayılı Milletvekilliği İle Bağdaşmayan Görevler, Siyasal Kamu Görevlilerinin Ödenekleri Ve Emeklilik Haklarına İlişkin Yasa’nın 4. Maddesinin 2. fıkrasında açıkça belirtilen Milletvekillerinin eşlerinin veya çocuklarının ve hissedar oldukları kurumların ihaleye giremeyeceğini açıkça belirtilmiş olup, söz konusu ihalenin katılımcısı olan firmanın ortakları ve direktörleri arasında bu yasaya aykırı herhangi bir kişinin bulunmadığını, ihaleyi almaya istekli başka bir katılımcının olmadığı, söz konusu firmanın şartnamede aranan bütün kurallara uygun dosyasını sunduğu tespit edilerek ihale sonuçlandırılmıştır.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz yasanın aksine olduğu iddia edilen Kamu İhale Yasası’nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası (A) bendinde şartnameleri hazırlayan ve hazırlanmasına katkı koyan kişilereatıf yapılmış olup; ilgili maddede İta Amirleri, Müdürler, Müsteşarlar ve benzeri hiyerarşik yapıdaki makamlara atıfta bulunulmamıştır.

banner37
Söz konusu maddeyi yapılan eleştirilerdeki gibi genişleterek yorumladığımız zaman; 3.derece akrabalığın amca, dayı, teyze, yeğen gibi geniş bir kitleyi kapsayacağını da göz önünde bulundurarak, bugüne kadar yapılan ve yapılacak ihalelerde şartnameyi hazırlayan memurların ita amirlerinden devletin en üst yönetimine kadar olan şahısların, 3. derece akrabalarının da ihaleye katılmalarının engellenmesi gerektiği sonucuna varırız ki; böylelikle toplumun çok geniş bir kısmının haklarına kısıtlama getireceği ve bunun daanayasaya aykırı olduğunu değerlendirmekteyiz.

Bütün bu bilgiler ışığında komisyonumuzun almış olduğu karara getirilen eleştirilerin yerinde olmadığını, alınan kararlarda komisyonumuz tarafından her zaman ilgili yasa maddeleri göz önünde bulundurularak hukuka aykırı herhangi bir işlem yapılmadığını ve halkımıza her zaman olduğu gibi en iyi ve en doğru hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam edeceğimizi bildiririz.”

İlgili yasa maddeleri aşağıdaki gibidir:

52/1987 Sayılı Milletvekilliği İle Bağdaşmayan Görevler, Siyasal Kamu Görevlilerinin Ödenekleri Ve Emeklilik Haklarına İlişkin Yasası

Madde 4:

(2) Siyasal Kamu Görevlileri, Devlet veya kamu kuruluşlarının herhangi bir yükleme işini doğrudan veya dolaylı olarak kabul edemezler.

Bu fıkrada anılan “bir yükleme işini doğrudan veya dolaylı olarak kabul edememe”, Siyasal kamu Görevlisinin kendisi ve kendisinin sahip olduğu firma veya ortaklık; kendisi veya eşinin velayeti altında bulunan çocuklarının hissedar olduğu kurumlar veya şirketler veya bu kurum veya sahip oldukları firmalar:

Kamu İhalesi Yasası

Madde 12 (1):

Bu Yasanın 4’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasının (A), (B) ve (C) bentlerinde yer alan idareler, kurum ve kuruluşlar adına İhale Değerlendirme Komisyonu görevini, Merkezi İhale Komisyonu yürütür. Merkezi İhale Komisyonu karar alırken ihale makamından bağımsız hareket eder.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1