banner2

Sağlık çalışanlarına yine şiddet!

Sağlık çalışanlarına yine şiddet!

Sağlık çalışanlarına karşı yapılan fiziki ve sözlü saldırılara bir yenisi daha eklendi. İsmi açıklanmayan kadın bir hekime karşı sözlü saldırıda bulunulması Sağlıkta Örgütlü Sendikaları harakete geçirdi. 

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisine başvuran bir hastanın yakını tarafından şiddete maruz kalan görevli hemşireden sonra birkaç gün önce bir kadın hekime de, özel muayenehanesine başvuran bir hastanın yakını tarafından randevusu olmamasına karşın sırasını beklemek yerine çocuğunu aradan muayene ettirme talebi karşılanamadığı için, diğer çocuk hastalar ve hasta yakınlarının yanında, sözel saldırıda bulunulduğu açıklandı..

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası yaptıkları açıklamalar ile "sağlık çalışanlarına şiddete sıfır tolerans" mesajı verdi.

Açıklamalar şöyle:

KIBRIS TÜRK HEKİMLER SENDİKASI:

Toplumuzun dokusuna uymayan şiddet kültürü, son yıllarda giderek artarken çocuk veya kadın demeden tüm kesimleri etkilemektedir.

Sağlık alanındaki şiddet, sağlık hizmet sunumunun hemen tüm aşamalarında yaygın ve ciddi bir sorun haline dönüşmüştür.

Geçtiğimiz günlerde özel hekim olarak görev yapan bir meslektaşımızın muayenehanesinde gerçekleşen olayda randevusu olmadığı halde randevulu hastaların arasına girmeye çalışan bir hasta yakını tarafından klinikte bulunan diğer hasta ve hasta yakınları ile sağlık hizmeti sunan personelin sözlü şiddete maruz kalmasını kınıyoruz.

Temel amacı insanı yaşatmak olan sağlık çalışanlarına yapılan şiddet aslında o sağlık çalışanlarının hizmet vereceği hastaların tedavilerini sekteye uğratmakta ve insani değerlerle bağdaşmamaktadır

Ülkemizde şiddete tolerans gösterilmemesi için başta yasa yapıcılar ve Polis Genel Müdürlüğü olmak üzere her kesimin üzerine düşen görevi yapmasını bekliyoruz.

Dr. Ahmet Varış - Başkan

--

KIBRIS TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ

Ülkemizde tüm vatandaşlar için ulaşılabilir, çağdaş, eşit bir sağlık hizmeti sunumu sağlanması için yıllardan beridir oluşturmayı başaramadığımız sistemin getirdiği sorunları sadece hizmeti alan hastalar değil hizmeti sunan sağlık çalışanları da yaşamaktadır.

Çok yakın bir geçmişte Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisine başvuran bir hastanın yakını tarafından şiddete maruz kalan görevli hemşireden sonra birkaç gün önce bir kadın hekime de, özel muayenehanesine başvuran bir hastanın yakını tarafından randevusu olmamasına karşın sırasını beklemek yerine çocuğunu aradan muayene ettirme talebi karşılanamadığı için, diğer çocuk hastalar ve hasta yakınlarının yanında, sözel saldırıda bulunulmuştur.  Söz konusu şahıs çocukların bulunduğu bu ortamda korku saçarak ve ardından hakaret ve tehditlerini sosyal medya üzerinden de devam ettirerek şiddeti sürdürmüştür.

Şiddet bir halk sağlığı sorunudur.

Yıllardan beridir sağlık sistemindeki her türlü aksaklıkta sağlık çalışanlarının sorumlu gösterilmeye çalışılmasının son dönemde giderek artan sağlıktaki şiddet olaylarında etkili olduğunu düşünmekteyiz.

Politikacıların olumsuz söylemleri de şiddet olaylarının yaşanmasında belirleyici olmaktadır. Özellikle hekimlerin itibarını sarsan ve hedef haline getiren yetkili ağızlarından gelen açıklamalar, insanlar tarafından unutulmamaktadır.

Şiddeti artıran unsurlardan birisi de cezasızlık kültürüdür ve şiddeti uygulayan kişiler cezalandırılmayacakları ya da önemli bir yaptırımla karşılaşmayacakları düşüncesi ile hareket etmektedir.

Bu nedenledir ki sağlık çalışanlarına yönelik şiddete hiçbir şekilde hoşgörü gösterilmeyeceği ve mutlaka cezalandırılacağı düşüncesinin yerleştirilmesi önleyicilik açısından önemlidir.

Şiddetin, bir toplumda onay görmesi devam ettikçe, kişilerin yaşamının bir parçası haline gelmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle toplumun eğitilmesi, şiddetin kontrolünde ve engellenmesinde son derece önemlidir.

Şiddete karşı alınacak önlemlere ilişkin birincil korunmada, öncelikle

- Şiddetin hoş̧ görülmediği bir ortamın oluşturulması,

- İşyerinde meydana gelen şiddet olaylarının, şiddet türüne bakılmaksızın suç sayılması,

- Bunun için gerekli yasal altyapının oluşturulması gerekmektedir.

Sağlıkta yaşanan her türlü şiddeti kınarken, sağlık çalışanlarına şiddet uygulanmasına asla tolerans göstermeyeceğimizin, bu amaçla her türlü girişimi yapacağımızın bilinmesini isteriz. 

Daha fazla üzücü olay yaşanmadan yetkilileri önlem almaya, sorumluluklarını yerine getirip yasalar da dahil her türlü düzenlemeyi yapmaya bir kez daha davet ederiz.

Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2019, 12:46
banner9
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1