banner2
banner34

Şehir Plancıları Odası, İmar Yasası’nın bilimsellik ve katılımcılık ilkeleri ile hazırlanmasını istedi

Şehir Plancıları Odası, İmar Yasası’nın bilimsellik ve katılımcılık ilkeleri ile hazırlanmasını istedi
banner45
banner46

KTMMOB Şehir Plancıları Odası, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na yazılan ve İmar Planı ile ilgili taleplerinin yer aldığı mektubu, kamuoyu ile paylaştı. Mektupta, İmar Planı’na güncelleme yapılırken bilimsellik, Avrupa Birliği direktifleri, uluslararası örnekler, yerellik ve katılımcılık ilkeleri ile hukuka uygunluğun ön planda tutulması istendi.

KTMMOB Şehir Plancıları Odası Başkanı Gizem Caner imzasıyla Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na hitaben yazılan mektupta, 34 yıl önce yürürlüğe giren 55/1989 İmar Yasası’nın çağın gereksinimlerine uygun olarak güncellenmesi gerektiği kaydedilerek, bunun bilimsellik, Avrupa Birliği direktifleri, uluslararası örnekler, yerellik, katılımcılık ilkeleri ve hukuka uygunluk ön planda tutularak yapılması istendi.

- “Kurum içerisindeki üyelerimizin dahi görüşü alınmamıştır”

Mektupta, “Ancak üzülerek görmekteyiz ki Bakanlığınız tarafından 8 Aralık 2022 tarihinde Bakanlar Kurulu’na sunulan ve Bakanlar Kurulu onayı sonrasında ise KKTC Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesine aktarılan İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı yukarıda belirtilen ilkeler göz ardı edilerek hazırlanmıştır. Bahse konu tasarı hazırlanırken konunun baş aktörleri olan Odamız, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ve bağlı odalarına bilgilendirme yapma gereği duyulmamıştır. Aynı şekilde, yasaya göre Planlama Makamı olan Şehir Planlama Dairesi tarafından hazırlanmasına rağmen kurum içerisindeki üyelerimizin dahi görüşü alınmamıştır” denildi.

banner37
Hukuk Dairesi’nden hukuki görüşün ancak değişiklik tasarısı ile birlikte genel ve madde gerekçeleri görüldükten sonra verilebileceği ifade edilmesine rağmen yeni bir görüş alınmaksızın Değişiklik Yasa Tasarısı’nın Bakanlar Kurulu’na sunulduğunun kaydedildiği mektupta, 17 Şubat 2016 tarihinde Şehir Planlama Dairesi tarafından KTMMOB, bağlı odaları, üniversite, reel sektör temsilcileri ve ilgili sivil toplum örgütleri işbirliğinde hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan KKTC Sürdürülebilir Mekansal Politika Bildirgesindeki "4 temel ilkenin de göz ardı edildiği" belirtildi.

Mektupta, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan İmar Yasası’nda sürdürülebilir gelişmenin ve ekonomik kalkınmanın olmazsa olmazları olan çevrenin korunması ve sosyal gelişmenin de göz ardı edildiği, katılımcı, şeffaf, hesap verilebilir planlama anlayışından ve bilimsellikten uzaklaşıldığı kaydedilirken; yine Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan Ülkesel Fizik Planda tanımlanan ‘İşbirliğine dayalı imar planı hazırlama Örgütlenme Modellerine’, ‘Planlama Sürecine Katılım Yöntemlerine’ ve ‘İmar Yasası Değişikliklerinin Ana İlke ve Hedeflerine’ halel getirecek düzenlemeler yapıldığı da savunuldu.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

“17 Şubat 2023 tarihinde Sn. Müsteşarınız Serhan Aktunç koordinatörlüğünde bakanlığınızda düzenlemiş olduğunuz toplantıda KTMMOB Başkanı Sn. Tunç Adanır ve bağlı oda başkanlarının da belirtmiş olduğu gibi bahse konu 55/1989 İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısının Meclis İç Tüzüğünün 88’inci maddesi altında Başbakanımız Sn. Ünal Üstel tarafından Genel Kurul gündemine girmeden önce geri alınmasını talep eder, sizden bu konuda yardımcı olmanızı bekleriz.

Son olarak geri çekilen tasarının toplumun belirli bir kesimine değil tümüne hitap edecek şekilde ortak akılla, KTMMOB ve bağlı odalarının ve ilgili sivil toplum örgütlerinin katılımı ile en erken zamanda hazırlanarak ve gerekli süreçler tamamlanarak Meclisin gündemine tarafınızdan yeniden taşınacağına olan inancımızı yineleriz. Bilgi ve gereğini saygılarımızla arz ederiz.”

YORUM EKLE
banner50
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1