banner2
banner34

Yasalardaki “cinsiyetçi maddelere” dokunuş

Yasalardaki “cinsiyetçi maddelere” dokunuş
banner45

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe başkanlığında çalışmalarını sürdüren Yasalardaki Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi, bazı yasalardaki kadın aleyhine ve cinsiyetçi olduğunu tespit ettiği maddeleri düzelterek 5 yasa önerisi hazırladı.

Yasalardaki Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi’nin Anayasa’nın eşitlik ilkesi ile çağdaş hukuk normlarına uygun şekilde hazırladığı yasa önerileri, dünkü Resmi Gazetede yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu. Gerçek ve tüzel kişiler, bahse konu yasa önerilerinin içeriği ile ilgili görüş ve önerilerini yirmi gün içinde yazılı olarak Meclis Başkanlığına sunabilecek.

-Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Önerisi ile Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasası Önerisi

Komite, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası’nın 80’inci ve Sosyal Güvenlik Yasası’nın 43’üncü maddelerindeki “eşlerden her ikisinin de aynı zamanda işsizlik sigortasından ödenek almaya hak kazanmaları halinde, kadın sigortalıya geçindirmekle yükümlü olduğu kişiler için artış verilmeyeceği” yönündeki koşulu Anayasa’nın eşitlik ilkesi ile çağdaş hukuk normlarına aykırı buldu. Komite, söz konusu maddelerdeki koşul bendlerini “'Ancak eşlerden her ikisinin de sigortalılıklarından dolayı aynı zamanda işsizlik sigortasından ödenek almaya hak kazanmaları halinde, geçindirmekle yükümlü olduğu kişiler için artış, öncelikle ilk başvuran eş için uygulanır ve aynı zamanda her iki eşe birden artış verilmez" şeklinde değiştirdi.

- Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Önerisi

banner37

Gelir Vergisi Yasası’nın yükümlüyü sadece erkek olarak kurgulayan ve evli olan erkek için eş indirimi düzenleyen 12’nci maddesi ile çocuğun gelirinin vergilendirilmesini düzenlerken aile reisini baba olarak tanımlayan 18’inci maddesi, Komite tarafından Anayasa’nın eşitlik ilkesi ile çağdaş hukuk normlarına aykırı bulundu. Hazırlanan Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Önerisi ile 12’nci maddedeki “karısı” ifadesi çıkarılarak yerine “eşi” ifadesi kondu; 18’inci maddedeki “aile reisi” ifadesi ise çıkarıldı.

- Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Önerisi

Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası’nda da eşlerin her ikisinin de polis olması halinde, kira ödeneğinin yalnızca kocaya verileceğinin belirtildiği 47'nci maddenin (4)'üncü fıkrası, “Eşlerin her ikisinin de polis mensubu olması halinde, kira ödeneği, maaşı yüksek olan eşin maaşı dikkate alınarak, eşler arasında eşit paylaştırılarak verilir" şeklinde değiştirildi.

- Aile (Evlenme ve Boşanma) (Değişiklik) Yasa Önerisi

Aile (Evlenme ve Boşanma) Yasası’nda ise evlenen tarafların kendi soyadlarına ilişkin birtakım uzlaşılar yapabilirken çocukların soyadlarına ilişkin herhangi bir uzlaşı yapma şansları olmadığı gerekçesiyle 35’inci maddede değişiklik yapıldı. Yasa Önerisinde taraflara, kendi soyadlarına ilişkin yaptıkları uzlaşıdan bağımsız olarak çocukların soyadları konusunda bir uzlaşı yapma şansı verildi, uzlaşı olmaması halinde ise çocukların önce anne sonra baba soyadı olmak üzere iki soyadı almaları düzenlendi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1