Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerinin (TDH)
Uygulanmasına Yönelik Teknik Destek Projesi’nin, Güzelyurt Belediyesi’nin desteğiyle
organize ettiği işlenmiş tortul atığın (arıtılmış arıtma çamuru) ve geri dönüştürülmüş
suyun tarımda kullanımı etkinliği Güzelyurt’ta gerçekleşti.
Etkinliğin birinci gününde ilk olarak, LAÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Kahramanoğlu toprağın tarımdaki önemi, toprak
bozulmasının başlıca nedenleri, toprak bozulmasının önlenmesi için yapılması
gerekenler, toprak verimliliğinin iyileştirilmesinde organik maddenin önemi, bitki
besleme ve özellikli olarak da turunçgillerde gübreleme konularını içeren detaylı bir
sunum yaptı.
Daha sonra Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serhat Usanmaz ise suyun önemi, su
kaynaklarının kalite ve miktarındaki azalmanın başlıca nedenleri ve etkin su kullanımı
tekniklerini içerecek bir sunum yaptıktan sonra turunçgil bahçelerinin sulama
ihtiyaçlarından bahsetti.
LAÜ öğrencileri atığın, doğru hamlelerle nasıl geri dönüştürülerek sürdürülebilir
bir uygulama haline getirileceğini öğrendiler
Son sunumda da TDH Teknik Destek Projesi takım lideri Donald Aquilina teknik destek
projesi hizmetlerden ve üreticiler tarafından nasıl kullanılabileceğinden bahsetti. Öğleden
sonra ise Doç. Dr. İbrahim Kahramanoğlu, Donald Aquilina ve Dr. Carlo Ponzio arıtma
sistemlerinin genel çalışma prensiplerini anlattıktan sonra arıtılmış arıtma çamuru ve geri
dönüştürülmüş suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri ile bu alandaki AB yönetmelikleri
ve yerel yönetmelikler hakkında bilgi verdiler. Bu eğitimler sırasında arıtılmış çamurun
uygulanmasında takip edilmesi gereken yasal prosedürler ve güvenli kullanımı hakkında
üreticilerin ve ziraat mühendislerinin (veya danışmanların) bilmesi gereken önemli
konular tek tek detaylandırıldı. Etkinliğin ikinci gününde ise katılımcılar Güzelyurt Atık
Arıtma Tesisini yerinde ziyaret ettikten sonra öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Serhat
Usanmaz ve Doç. Dr. İbrahim Kahramanoğlu, arıtılmış çamurun pratikteki
uygulanmasını katılımcılara uygulamalı olarak anlattı. Etkinliğe katılan öğrenciler ve
diğer katılımcılar geleceğin en önemli çevre sorunlarından biri olan atığın, doğru
hamlelerle nasıl geri dönüştürülerek sürdürülebilir bir uygulama haline getirileceği
konusunda bilgilendirildi.

İzin belgesini sahteleyip tedavüle sürdü, tutuklandı İzin belgesini sahteleyip tedavüle sürdü, tutuklandı

Editör: TE Bilisim