banner2

MAPOLAR'IN ASLARI

Masamın üzerinde, basım aşamasındaki bir kitap dosyası var: “ASLAR”  

İkinci bir alt başlık da var: “Bir Devre Adını Yazanlar

Yazarı, Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın piri sayılabilecek bir isim: Hikmet Afif Mapolar!

Tarihi 1987.

Bu tarih, Mapolar’ın kitabı yazmaya başladığı tarih olmalıdır. 1989 Martı’nda ölümünden kısa bir süre önce bitirdiği bu dosyayı, parça parça yazdıkça teslim ederek emanet etmiş Ahmet Necati Özkan’a!

Kıbrıs Türk Tarihi’nin demokratik bir tabana dayalı ilk siyasal lideri Necati Özkan’ın sahneye çıkışından, (Mapolar’ın deyişi ile) “Ortodoks Kilisesi’nin emriyle ve başlangıçta Başpiskopos Makarios’un kumandasında EOKA sürülerinin harekete geçtiği” ve “yeşil Kıbrıs’ın artık kanlı Kıbrıs” olduğu 1 Nisan 1955’e kadar olan 25 yıllık döneminin tanıklığını yapıyor Mapolar bu son eserinde!

Kitaba, “25 yılın belgeseli de denebilir” diyor Mapolar!    

Yine Mapolar, “kitap, bir devre adını yazan (Necati Özkan’dan Fadıl Niyazi Korkut’a, ondan Fazıl Küçük’e) aslar”ın eseridir diyor.

Mapolar’ın eseri kaleme aldığı 1987 yılında, aslardan “yaşamlarını yitirmişler” de vardı.

Bu gün onlardan kimse hayatta değil! Mapolar, ta 1987’den “bu topluma hizmet vermişlerin tümü de unutulmuş,” “hatta bir çoğu da suçlanmış”tır diye yakınırken, bu gün de gerçekliğini koruyan ve toplumsal bir hastalık olan “vefasızlık” denen acı bir gerçeği dile getirmektedir.

Buna karşın, (kendisi buna değinmiyor ama) yaşadığı döneme yaptığı tanıklığı kaleme almakla, “aslar”a karşı gösterilen vefasızlığı, en azından kendi yönünden ortadan kaldırarak vefa borcunu ödemiş olmaktadır.  

Ne acı bir gerçektir ki, Mapolar’ın kendisi de toplumdaki “vefasızlık” hastalığından payını almıştır. Tek avuntum, 1986 yılında Turizm Ve Kültür Bakanı iken, aralarında onun da bulunduğu üç kültür/sanat adamımızı Devlet adına ödüllendirmemdir.

(Keşke o başlangıç sürdürülseydi de Devlet, anayasamızın da kendisine verdiği ödüllendirme emrini sürdürseydi.)

Kitap dosyasını okurken, zaman zaman duraksayıp “ben bir roman mı okuyorum” diye kendi kendime sorduğum çok olmuştur.

Anlatım biçimi, öykülemeleri, tiplemeleri, karakterlerin canlılığı, kitaba bir roman havası ve tadı veriyor. Eser, bazı düzenlemelerle tarihe tanıklık eden bir “roman” olarak da, (Mapolar’ın diğer bir çok romanı yanında)  “roman tarihi”mizde yerini alırdı.  

Mapolar’ın “Aslar”ı elbette ki bir anı ya da tarih kitabı da değildir, ama içeriğinde Mapolar’ın da anıları vardır ve eser, bir dönemin tarihi için inanılmaz bir kaynak niteliğindedir.

Kitapta, bazı konularda tarihimize açıklık getirme potansiyeli olan ve bu güne kadar hiç bilinmeyen ya da gün ışığına çıkmamış olaylar olduğunu da vurgulamalıyım.

Kıbrıs Türkleri olarak:

  • 1955’ten sonra toplumsal savunma refleksini gösterip ENOSİS’i engelleyecek bir örgütlenmeye girebilmişsek;
  • 1960’da bu Ada’da “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eşit ortağı olmuşsak;
  • Bu gün tanınmamışlığımıza ve var olan tüm sorunlara karşın, “devlet” statüsünde bir yapılanmamız varsa,
  • Eksikliklerine karşın, bu gün çoğulcu ve işleyen bir demokratik yapılanma içinde isek,

bunda Mapolar ve onun gibi eli kalem tutanların ve Mapolar’ın tanıklığı ile çok daha iyi tanıdığıma olanağı bulduğumuz “aslar”ın yadsınamaz katkısı vardır.

Kitabın yayımlanmasını gerçekleştiren “Necati Özkan Vakfı” ve Vakıf Başkanı Ahmet Necati Özkan’ı kutluyorum. Onlara teşekkür borcumuz vardır. Ölümünden sonra dahi olsa, bu son eserini topluma kazandırmakla, “Necati Özkan Vakfı” ve başkanı Ahmet Necati Özkan, Mapolar’a olan vefa borçlarını ödemiş olmaktadır.

Bu vesile ile “aslar”ın ruhlarını şad etmek görevimiz!

Senin de ruhun şad olsun Hikmet Afif Mapolar!

Eline sağlık! Güçlü kaleminle o 25 yılı bize çok güzel anlattın! Tarihe çok güzel tanıklık yaptın!

Sana teşekkür borcumuz vardır.   

KISA BİR EKLEME/AÇIKLAMA

Yukarıdaki yazı, Hikmet Afif Mapolar’ın “ASLAR – BİR DEVRE ADINI YAZANLAR – 1987” adıyla Mart 2016’da yayımlanan kitaba Önsöz olarak kaleme alındı.

Ahmet Necati Özkan’ın yayıma hazırladığı ve Necati Özkan Vakfı Yayını olarak çıkan kitap 488 sayfa!

Yakın tarihimiz için ciddi bir kaynak!  Roman tadında ve çok da kolay okunuyor.

            Okumanızı öneririm. 

YORUM EKLE

banner12

banner1