banner2

Uzaktan Eğitimin Dezavantajları

Merhaba sevgili okurlar... Sizlere bugün Uzaktan Eğitim hakkında bilgiler paylaşacağım...

Uzaktan Eğitim; zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüse gelme zorunluluğu olmaksızın mevcut var olan bilgisayar teknolojileri vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği, günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir.

Bir önceki yazımda

-Neden Uzaktan Eğitim?

-Uzaktan Eğitim Özellikle Kimler İçin Uygundur?

-Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Hakları Nelerdir?

-Uzaktan Eğitim Programlarının Diğer Programlar Arasında Eğitim Kalitesi Farkı Var Mı?

-Alacak olduğum diplomamda "Uzaktan Eğitim" ibaresi yer alacak mıdır?

-Uzaktan Eğitimde Sınavlar Nasıl Yapılmaktadır?

 

Gibi konuları ele almıştık...

Bugün ise Uzaktan Eğitimin Dezavantajlarında bahsedeceğim

• Öğrenme ortamlarında önemli görülen yüz yüze etkileşim ortam ve olanakları ortadan kalkması,

YÖK yönetmeliği gereği yüz yüze yapılması gereken final sınavlarında öğrenciler başka bir şehir’e seyahat yapmak durumunda kalabiliyor. Bu çalışan, seyahat engeli bulunan öğrenciler için sorunların başında geliyor.

• Öğrenme sürecinde karşılaşılan öğrenme güçlüklerinin anında çözülememesi ve bu durumun ardından gelişebilecek sıkıntılar,

Bir diğer önemli sorun ise öğrencinin öğretim elemanına, dersi veren hocaya gönlünce soru soramamasıdır. Örgün eğitimde ders anında hocaya birebir sıcağı sıcağına soru sorma imkanı varken, uzaktan eğitimde bu durum yoktur. Bu durum bazı merkezlerde ancak mail, soru sorma forumu vb. tekniklerle yapılmaktadır. O durumda bile dersi veren öğretim görevlisi soruya anında cevap verememekte, olayın sıcaklığı kaybolmakta ve öğrenme düzeyinde mecburen düşmektedir.

• Anında yardım görememe ve sorunun giderilmemesinden kaynaklanan davranışların gelişimi,

Bir diğer çok önemli sorun ise internet üzerinden yapılan vize sınavlarında oluşabilecek elektrik, internet bağlantısı kesintisi, bilgisayar bozulması gibi teknik sorunlardır. Bu gibi sorunlarda öğrenci sınavını tamamlayamama ilgili sınavdan 0 alma gibi bir sorunla karşı karşıya kalabilmektedir. Bu gibi durumlarda ilgili uzaktan eğitim merkezinin online sınavlara teknik olarak iyi hazırlanması ve öğrenci açısından oluşabilecek teknik aksaklıklarda nasıl bir yol izlemesi gerekeceğini tespit etmesi gerekmektedir.

 • Kendi kendine çalışma alışkanlığı olmayan ve bu yeteneğini geliştirmemiş bireyler için planlama zorluğu,

Hem bir yorucu bir işte çalışıp hem de uzaktan eğitim alan bir öğrenci de yorgun olup dersleri çalışmayı ihmal ederse biriken konular karşısında çaresiz kalabiliyor. Bu nedenle yorgunlukta hem örgün hem de uzaktan eğitimde bir sorun.

• Çalışan bireylerin kendine ayıracakları vakitte ders çalışma zorunluluğu,

Özellikle hem bir işte çalışan hem de ev işi ve çocuklar uğraşan bayanlar için evde ders çalışmak bazen imkansız halde gelebiliyor. Hele küçük bir çocuk varsa onun bakımı ile uğraşıp bir yandan da ders çalışmak işkence halini alabiliyor. Bu nedenle evde ders çalışabilme maddesini hem avantaj hem de dezavantaj olarak sayabiliriz.

• Öğrenci sayısındaki fazlalık nedeni ile iletişimdeki sınırlılıklar olarak sayılabilir.

Uzaktan eğitimin sorunlarının başında öğrencinin gerçek bir sınıf ortamında ders işleyemiyor olmasıdır. Dolayısıyla bu durum öğrencide motivasyon eksikliği yaratıp, kişinin kendini tam olarak öğrenci hissetmesini engelmiş oluyor. Bazı okullarda sanal sınıf uygulaması ile bu sorun aşılmaya çalışılmaktadır. Fakat 1000 gibi sayılarla ifade edilecek kadar çok öğrencisi olan uzaktan eğitim merkezleri için maalesef sanal sınıf uygulaması söz konusu bile değildir.

Görüldüğü üzere uzaktan eğitimin dezavantajları avantajlarından daha fazladır, ve bahsi geçen maddelere uzaktan eğitim merkezi yönetimi tarafından çözümler üretilmeye çalışılmaktadır. Uzaktan eğitim kavramı ülkemizde yeni olduğu için sorunlarında bu kadar olması gayet tabidir. Sistem oturdukça bu sorunların aşılacağı aşikardır. 

YORUM EKLE

banner12

banner1