banner2
banner34

Okul sayısı, nüfusu karşılamaya yetmiyor

banner35

Ülke nüfusu hızla artmaya devam ederken, devlet okulları nüfus artışı karşısında yetersiz kalıyor. 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılında sınıflardaki öğrenci sayısı 45’e kadar ulaştı

Okul sayısı, nüfusu karşılamaya yetmiyor

Ülke nüfusu günden güne artarken, okul, sınıf ve öğretmen sayıları yetersiz kalıyor. Sınıflarda çok fazla öğrenci olması da eğitimde başarısızlığı beraberinde getiriyor. Öğretmenler her öğrenciyle yeterli oranda ilgilenemiyor.

2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılında bazı sınıflardaki öğrenci sayısı 45’e kadar ulaştı.

Bu durumda müdür, müdür muavini, öğretmen, sekreter ve hademe sayısının yanında okul sayısının da yetersiz olduğu gündeme getirildi.

Orta eğitim öğretmenlerinin örgütlü KTOEÖS’e göre, Lefkoşa ve Gazimağusa’da yeni birer liseye ve Girne’de de yeni bir ortaokula ihtiyaç var.

İlkokul öğretmenlerinin örgütlü olduğu KTÖS’e göre de, Gazimağusa’da üç, Lefkoşa bir, Girne’de iki ve Karpaz’da bir yeni okul açılması gerekiyor.

Ancak yine KTÖS’ten alınan bilgiye göre, değil yeni okul açmak, mevcut okullar bile kapatılmaya çalışılıyor. Yedidalga, Gemikonağı Erdal Abit, Serhatköy, Zümrütköy, Tepebaşı, Çamlıbel, Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi, Lefkoşa Özel ve İş Eğitim Merkezi, Büyükkonuk, Yedikonuk, Kaplıca, Gazi ve Canbulat olmak üzere 13 okulun kapatılması için çalışma başlatıldı.

Nüfus günden güne artıyor

Devlet Planlama Örgütü’nün verilerine göre; en son 2011 yılında yapılan nüfus sayımında de-jure nüfusun 286 bin 644 olduğu ortaya çıktı.

2006 yılında yapılan bir önceki nüfus sayımında ise de-jure nüfus 256 bin 644 ve 1996 yılında yapılan nüfus sayımında da de-jure nüfus 200 bin 587 olarak açıklanmıştı.

En son yapılan nüfus sayımının üzerinden 6 yıl geçtiği göz önünde bulundurulduğunda bu rakamın kat ve kat arttığı tahmin ediliyor.

Kaçaklar da var...

Ülkede kaçak olarak bulunan ailelerin de çocuklarının bu okullarda eğitim göründüğü ve bu sayıda da günden güne artış olduğu göz önünde bulundurulduğunda okul, müdür, müdür muavini, öğretmen, sekreter ve hademe eksiklikleri daha da endişelendirici bir hal alıyor.

Birçok okulda çocukların eğitim alma hakları göz önünde bulundurularak, ailelerinin ülkede kaçak olarak bulunup bulunmadığına bakılmaksızın eğitim görmesine izin veriliyor.

113 ilkokul...

Milli Eğitim Bakanlığı’nın web sitesinde bulunan verilere göre ülke genelinde 113 devlet ilkokulu bulunuyor.

Bu okulların 30’u Lefkoşa, 32’si Gazimağusa, 18’i Girne, 11’i Güzelyurt, 15’i İskele ve 7’si de Lefke’de yer alıyor.

19 Lise, 13 ortaokul...

Yine aynı verilere göre, ülke genelinde 19 lise ve 13 de ortaokul bulunuyor. Yine orta eğitim bünyesinde bulunan Mesleki Teknik okulların sayısı ise 13.

Eylem: Sınıflardaki öğrenci sayısı 40’a kadar dayandı

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, özellikle öğretmen, müdür, müdür muavini, atölye şefi, bölüm şefi, sekreter ve hademe kadrolarıyla ilgili ihtiyaçlar olduğunu söyledi ve bunların bir türlü tamamlanmadığını kaydetti. Bunun da öğretmenin yükünü artırdığından söz eden Eylem şu şekilde konuştu:

“Sınıflar çok kalabalık. Özellikle bazı okullarda öğrenci sayısı 40’a kadar ulaşıyor. Meslek liselerinde verilen kültür derslerinde birleştirilmiş sınıflar oluyor ve böyle olunca da öğrenci sayısı çok fazla oluyor. Kadro tüzüğüne göre birleştirilmiş sınıflarda sayı en fazla 26 olmalıdır. Sağlıklı bir eğitim ortamı maksimum 25 kişilik sınıflarda mümkün olur diye düşünürüm. Artan nüfus ve sınıflardaki öğrenci sayılarının yüksek olması göz önünde bulundurulduğunda Lefkoşa’da bir liseye, Girne’de bir ortaokula ve Gazimağusa’da da yine bir liseye daha ihtiyaç vardır.”

“Bütçenin yaklaşık yüzde 85’i özel okullara gidiyor”

Eylem, eğitim için ayrılan bütçenin yaklaşık yüzde 85’inin özel okullara aktarıldığından söz etti ve “kamusal eğitim bitirilmeye çalışılıyor. Eğitim üretimden, gerçeklikten koparılmış, aktif, yaratıcı, sorgulayan ve demokrat bireyler yetiştirme amacından sapmış vaziyettedir. Sistem, destekleme ve yönlendirme yerine seçmeci, elemeci bir yöneteme dayanmaktadır. Bu da sınıfsal bir eşitsizlik yaratıyor. Ayrıca Eğitim Bakanlığı kadroları da yetersizdir. Bakanlık tarafından istatistik, araştırma, geliştirme, planlama yapılamamaktadır. Öğretmenlerle ilgili öğretmenlerin yetiştirilmesiyle ilgili devlet eliyle programlı bir eğitim verilmemektedir. Özellikle hizmet içi eğitimler yetersizdir. Yasalar tüzükler çağ dışıdır. Özel eğitim yasası ve ilkokullara rehber öğretmen istihdamına olanak veren yasalara ihtiyaç vardır. Kısacası eğitimde köklü bir değişime ihtiyaç vardır. Bu bağlamda çağdaş, laik, bilimsel, demokratik, parasız ve herkese eşit fırsat tanıyan nitelikli bir kamusal eğitim sistemini öngören 2014 şura kararları derhal hayata geçirilmelidir.”

Tel: Nüfus arttıkça, eksikliklerde artıyor

KTÖS Başkanı Emel Tel, ülkede nüfus arttıkça eğitimdeki ihtiyaçların da arttığını söyledi ve yaz aylarında önlem alınmaması durumunda yeni eğitim ve öğretim yılının da sorunlarla başlayacağını kaydetti. Tel şu şekilde konuştu:

“Yeni eğitim-öğretim yılında okullarda ve eğitim sisteminde yaşanan birçok sıkıntının yaz aylarında çözülmemesi halinde 15 Eylül’de okulların sorunlarla baş başa kalacağını açık ve net söyleyebiliriz. Eğitim Bakanlığı’nın çocuklarımızın nitelikli eğitim hakkı için bu üç ayı verimli şekilde değerlendirmesi, mücadelemizin bir parçası olacaktır. Kamusal eğitim alan 15 bin 943 ilkokul, 3 bin 859 okulöncesi ve 168 özel gereksinimli öğrencinin yanında 3 bin 188 okul öncesi ve 3 bin 484 ilkokul çağındaki öğrenci vardır. Bu yıl öğrenci nüfusunda artış ve ada içerisindeki iş gücü hareketinden dolayı merkezlerde ve özellikle Girne bölgesinde öğrenci nüfusu yoğunluğu beklemekteyiz. Ayrıca vatandaşlık verilmesi, Türkiye’deki olaylardan dolayı Türkiye’den Kıbrıs’a olan göç hareketi ve yabancı uyrukluların adaya yerleşmesi ile birlikte öğrenci nüfusunda nasıl bir artış olacağı Eğitim Bakanlığı tarafından öngörülememektedir. Bu plansızlığın sonucunda kalabalık sınıflar, öğretmen eksikliği ve bina yetersizliği ile karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Eğitim Bakanlığı yetkilileri sendikalarla istişare içinde bu üç ayı doğru öngörüler ile planlamak zorundadır. Aksi halde plansızlıktan kaos ve bildiğimiz senaryolar yaşanacaktır.”

“Zenginlik olması gereken şeyler, soruna dönüştürülüyor”

Tel, adanın göç alması ile birlikte okulların çok kültürlü bir yapıya kavuşacağını belirtti ve farklı kültürlerden gelen çocukların varlığının zenginlik olması gerekirken, eğitim sisteminin yetersizliği nedeniyle bu çocukların ihtiyaçlarına cevap verilemediğini anlattı.

Farklı davranış gösteren çocuklar ile ilgili de okul içerisinde bir çözüm bulunamadığından söz eden Tel, bunun çözümü için her okula, okul psikoloğu, özel eğitim öğretmeni, dil terapisti ve okulöncesi ile özel eğitim sınıflarına öğretmen yardımcısı atanması ve oryantasyon sınıflarının oluşturulması gerektiğini ifade etti.

“Yeni okul açmak gerekirken, mevcut okullar kapatılıyor”

Tel, nüfusun artması nedeniyle yeni okullar açılması gerekirken, bakanlığın mevcut okulları bile kapatmaya çalıştığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

“Eğitim Bakanlığı’nın Yedidalga, Gemikonağı Erdal Abit, Serhatköy, Gazi, Canbulat, Zümrütköy, Tepebaşı, Çamlıbel, Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi, Lefkoşa Özel ve İş Eğitim Merkezi, Büyükkonuk, Yedikonuk, Kaplıca ilkokullarını kapatacağı yönünde kendi başına girişim başlatması kabul edilemez bir başka olgudur. Sayın Bakan okul kapatmaya çalışan bakan olarak tarihe geçecektir. Bununla birlikte taşımacılık, öğrenci nüfusu yoğunluğu, kolej giriş sistemi, zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersi, şovenist ve ayrımcı eğitim sistemi modeli, ilahiyat koleji, alt yapı yetersizlikleri, ders kitaplarının yeniden yazılması ve öğretmenler arasındaki ekonomik eşitsizlikler başlıca sorunlarımız olarak devam etmektedir.”

“Bakanlık görüşmeden kaçıyor”

Tel, Eğitim Bakanlığı’nın görüşmeden kaçtığını kaydetti ve şu şekilden konuştu:

Sendikamızın üzerinde durduğu ve hayata geçmesi için mücadele ettiği yasa çalışmaları konusunda Eğitim Bakanlığı ya görüşmeden kaçmakta ya da ben yaptım oldu mantığı ile hareket etmektedir. Nakil Tüzüğü, Okullara Bütçe Tüzüğü, Özel Eğitim Yasa Tasarısı, Okul Psikoloğu Yasa Tasarısı, Göç Yasasını Ortadan Kaldıran Yasa Tasarısı, okulöncesine yasal statü kazandırılması ve 100 öğretmen kadrosu talebi raflarda bekletilmektedir. Bunun yerine meclisin alt komitelerinde anti demokratik Denetleme Yasası, Din İşleri Dairesi Yasası, öğretmen A-B uygulamasının kaldırılması ve profesyonel sendikacılığın yok edilmesi tasarıları tartışılmaktadır. Özellikle Eğitim Bakanı’nın var olan Denetleme, Değerlendirme ve Rehberlik (MEDDYK) Yasası’nı lav edip, kendine bağlı birlikler oluşturacağı ifadesi ile gündeme getirdiği Denetleme Yasa Tasarısı ile nasıl bir eğitim istediğini ortaya koymuştur.”

KIBRIS

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2017, 08:20
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1