banner2
banner34

Rakamlarla 2023 bütçesi

banner35

Rakamlarla 2023 bütçesi
banner46
banner47

KKTC 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı 35 milyar 850 milyon TL olarak bağlanarak, Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekillerine dağıtıldı.

Meclis komitesinde bu ayın son haftasında görüşülmeye başlanması beklenen yeni yılın bütçe yasa tasarısında 35 milyar 850 milyon TL gider, 32 milyar 800 milyon TL gelir, 3 milyar 50 milyon TL açık öngörülüyor.

Bütçede en büyük ödenek; bütçenin yüzde 49.41’ine denk gelen 17 milyar 715 milyon 104 bin 700 TL ile Maliye Bakanlığına ayrıldı. 2023 bütçesinde en yüksek ikinci pay 4 milyar 130 milyon 908 bin 200 TL ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın; üçüncü en yüksek pay ise 3 milyar 115 milyon 355 bin 400 TL ile Sağlık Bakanlığı’nın…

Bütçede mahalli gelirler 21 milyar 470 milyon TL olarak hesaplanırken, personel giderleri için 11 milyar 614 milyon TL 144 bin TL ayrıldı.

Geçen yıl 4 milyar TL olan Türkiye hibe, yardım ve kredi miktarı ise 2023 yılı bütçesinde 8 milyar TL olarak öngörülüyor.

Bütçede öngörülen 3 milyar 50 milyon TL’lik açığın iç kaynaklardan karşılanması hedefleniyor.

-Giderler

Bütçenin giderler kaleminde personel giderleri dışında; yaklaşık rakamlarla 748,6 milyon TL sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, 2 milyar 436,5 milyon TL mal ve hizmet alım giderleri, 480 milyon TL faiz gideri, 15 milyar 416,6 milyon TL cari transferler, 904 milyon TL sermaye giderleri 4 milyar 250 milyon TL yedek ödenekler görülüyor.

-Gelirler

gelirler bölümünde en büyük kalem 21 milyar 470 milyon TL ile mahalli gelirler yer alırken, Fiyat İstikrar Fonu’ndan 2 milyar 350 milyon TL, diğer fonlardan 395 milyon TL, 24 milyon 600 bin TL döner sermaye gelirleri, 560 milyon 400 bin TL özel gelirler bekleniyor. 5 milyar 500 milyon TL TC yardımı, 2 milyar 500 milyon TL TC kredileri gelirler bölümünde yer alan diğer kalemler.

Türkiye’den gelecek hibe ve yardımların 3 milyar 400 milyon TL’lik bölümü yatırımda, 2 milyar 100 milyon TL’lik kısmı savunma için kullanılacak. TC, 2 milyar 500 milyon TL de kredi sağlayacak.

2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın gerekçesinde, “2023 Mali yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile “Sürdürülebilir kamu finansman dengesinin kurulması, kamunun etkinliğinin ve özel sektörün rekabet gücünün artırılması, üretime dayalı büyümenin artırılması ve istihdamın önünün açılması, mali disiplinin sağlanarak devam ettirilmesi, yapısal tedbirlerin uygulamaya konulması, ekonominin istikrarlı bir hale getirilmesi, mevcut kaynakların üretken alanlara yönlendirilmesi, gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplininin sağlanarak kamu kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılması amaçlanmaktadır.” denildi.

Gerekçede, hedeflere ulaşabilmek için kamu harcamalarında verimlilik de dikkate alınarak cari nitelikli harcamalarda tasarrufa gidildiği, kaynak dağılımında etkinlik artırılarak kamu finansman dengesinin iyileştirilmesine özen gösterildiği vurgulandı.

Üretime yönelik bir ekonomi oluşturmak ve yatırımları teşvik etmek amacıyla; alt yapı, haberleşme, içme ve sulama suyu projeleri ile reformlar yapılması yönünde adımlar atıldığı vurgulanarak, e-Devlet, e-Bütçe, gümrük ve vergide otomasyona geçiş çalışmalarının sürdürüleceği ifade edildi.

Artan kamu borç stoğunun sürdürülebilir bir borç yapısına dönüştürülmesi amacıyla her türlü yasal ve idari önlemlerin alınması yönünde çalışmaların sürdürüleceğine dikkat çekilerek, “Teknolojik alt yapı geliştirilerek denetimlerde kurumlar arası iş birliği artırılması ve çapraz kontrol sağlanmak suretiyle vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi ayrıca kararlılıkla kayıt dışılıkla mücadele edilmesine önem verilmesi ile ilgili çalışmalar sürdürülecektir.” denildi.

Kamu harcamalarında fayda maliyet analizi uygulamalarından hareketle projelerin sağlam bir mali zeminde değerlendirilerek hayata geçirilmesinin sağlanacağı vurgulanan tasarıda, kamunun etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması yoluyla kamu harcamalarında tasarruf sağlanacağı, kamusal iş analizi yapılarak kamu kaynaklarının verimli kullanılmasının sağlanacağı kaydedildi.

-Ödenekler

Bütçe tasarısında Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, bakanlıklar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve müstakil dairelere ayrılan ödenekler şöyle:
Cumhurbaşkanlığı: 143 milyon 205 bin

Cumhuriyet Meclisi: 146 milyon 794 bin 50

banner37
Başbakanlık: 467 milyon 464 bin 10

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı: 523 milyon 581 bin

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı: 1 milyar 36 milyon 455 bin 200

Dışişleri Bakanlığı: 362 milyon 417 bin 980

Maliye Bakanlığı: 17 milyar 715 milyon 104 bin 700

İçişleri Bakanlığı: 1 milyar 47 milyon 526 bin 860

Milli Eğitim Bakanlığı: 4 milyar 130 milyon 908 bin 200

Ekonomi ve Enerji Başkanlığı: 128 milyon 653 bin 200

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı: 1 milyar 315 milyon 545 bin 400

Sağlık Bakanlığı: 3 milyar 115 milyon 355 bin 400

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: 1 milyar 388 milyon 110 bin

Mahkemeler: 236 milyon 796 bin 700

Hukuk Dairesi: 80 milyon 777 bin 200

Sayıştay Başkanlığı: 43 milyon 949 bin 900

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı:25 milyon 89 bin

Yüksek Yönetim Denetçisi: 11 milyon 535 bin

Polis Genel Müdürlüğü: 1 milyar 830 731 bin 100

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı: 1 milyar 996 milyon 600 bin

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı: 103 milyon 400 bin

2022 yılı bütçesi 12 milyar 770 milyon TL olarak hazırlanmış, pandemi ve Ukrayna-Rusya Savaşı’nın ekonomiye olumsuz etkileri nedeniyle mayıs ayında bütçe 21 milyar 462 milyon 825 bin 708 TL 36 kuruş olarak revize edilmişti.

Maliye Bakanı Alişan Şan dün BRT’de katıldığı TV programında, 2023 bütçesinin bir önceki yıla oranla yüzde 180 oranında artış gösterdiğini, 3 milyar 50 milyon TL olarak öngörülen açığın yasal düzenlemeler sonucu elde edilecek gelir ve kayıt dışı ile mücadeleden elde edilecek gelirle kapatılacağını açıklamıştı.

banner48
YORUM EKLE
banner50
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1