banner2

Ergenlerin sosyal medyaya bağımlılıkları araştırıldı

banner35

banner44
Ergenlerin sosyal medyaya bağımlılıkları araştırıldı
banner45

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nergüz Bulut Serin, LAÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmalık Bölümü yüksek lisans öğrencisi Ömer Yusuf Yılmaz ile birlikte hazırladıkları makale uluslararası düzeyde önemli bir dergide yayınlandı. Serin ile Yılmaz’ın “Ergenlerin Sosyal Medyaya İlişkin Tutumları ve Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi” başlıklı makaleleri "Elementary Education Online” (EEO) dergisinin, Ocak 2021 sayısında yayınlandı.

Serin yüksek lisans öğrencisi ile birlikte yaptıkları bu çalışmanın esas amacının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerde öğrenim görmekte olan lise öğrencilerinin, sosyal medyaya ilişkin tutumları ve yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi olduğunu ve araştırmanın diğer bir amacının ise öğrencilerin sosyal medyaya ilişkin tutumları ve yalnızlık düzeylerinin çeşitli sosyo- demografik değişkenler açısından anlamlı farklılıklar olup olmadığının araştırılması olduğunu belirtti.

banner37
Makale ile ilgili bilgi veren Serin, ergenlerin sosyal medyaya bağımlılıkları ve sosyal medya araçlarının bu bireyler üzerinde etki eden olumlu veya olumsuz yönünü belirlemek birçok konudan dolayı önemli olduğunu belirterek, “Günümüzde gençler; günlük stres ve sıkıntılardan uzaklaşmak, hayatındaki gelişmeleri arkadaşları ile paylaşmak ve kendilerine özgü özel alanlar yaratmak isteğiyle sosyal medyaya yönelmektedirler. Ergenlik döneminde gittikçe önemini arttıran kimlik arayışı, internetin yaygınlaşması ve sosyal medyaya olan yoğun, kolay erişim ile beraber gittikçe gençlerin hayatında daha çok önem kazanmaya başlamıştır. İnternetin gelişmesi insanlara birçok yenilikler, kolaylıklar ve alışkanlıklar kazandırmıştır. Bunlardan en önemlisinin sosyal medya olduğu söylenebilir” dedi.

Serin çalışmasında sosyal medya okur yazarlığı konusunda okullarda bilinçlendirme çalışmaları yapılmasını önerdi

Serin, “Araştırmada sosyal medya tutumlarının orta düzeyde olduğu bulgusu dikkate alındığında, sosyal medya kullanımının internet bağımlılığı ve olumsuz kullanımını azaltılması yönünde sosyal medya okur yazarlığı konusunda okullarda bilinçlendirme çalışmaları yapılması önerilebilir. Öğrencilerin özellikle yalnızlık ve sosyal medya tutumları düzeylerinin azaltılması yönünde özellikle okullarda okul rehberlik servislerinde görevli rehber uzmanlarının seminer ve konferanslar düzenlemesi önemli görülmektedir” dedi.

“Öğrencilerin sosyal medyaya yönelik tutumlarının bilinmesi, etkilerinin olumlu ya da olumsuzluk derecelerine göre gereken önlemlerin alınması, sosyal medyanın daha bilinçli bir şekilde kullanılmasına imkân tanıyacaktır” diyen Serin, bu sayede ergenlerin sosyal medyaya yönelik olumlu tutum geliştirebilmeleri ve ergenlerin yalnızlık düzeyleri ile ilgili olarak yapılacak çalışmalara katkı sağlayabileceğini, ayrıca sosyal medya ağlarının eğitsel ve akademik amaçlı kullanımıyla ilgili yapılacak olan araştırmalara da ışık tutacağını, ergenlere yönelik yapılan benzer araştırmalara ise yön verebileceğini söyledi.

YORUM EKLE
banner50
SIRADAKİ HABER

banner12

banner1